Cyber Physical Education

Hoe kan het leerproces/ de ontwikkeling van een kind optimaal ondersteund worden met facetten uit zowel de fysieke wereld als de wereld van robotica?

Geleidelijk vernieuwen

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Dit zien we thuis, op het werk en in het onderwijs: dit heeft een grote invloed op hoe wij werken en leren. We zien dan ook een verschuiving van het gebruik van traditionele leermiddelen naar het gebruik van technologieën zoals computers, robotica en videogames. Onderwijs vernieuwt en verandert voortdurend: nieuwe technologie doet geleidelijk haar intrede. Uit onderzoek blijk dat ICT-toepassingen steeds meer in het onderwijs gebruikt worden. Wat opvalt is dat veel van die toepassingen maar voor een gedeelte worden benut. In het klaslokaal zijn dat bijvoorbeeld een beamer, digiboard of een website. Het gebruik en de inzet van technologie en ICT in het klaslokaal richt zich vooral op het efficiënter werken en lesgeven. Maar hoe zit het met de aansluiting bij de leerlingen en hun ontwikkelproces?

Flexibeler en persoonlijker

Binnen het onderzoek Cyber-Physical Education ligt de focus op de relatie tussen technologie en het leerproces van een kind: op het gebruik van robotica en interactieve systemen als extra ondersteuning in het leerproces. Zo maakt nieuwe technologie het mogelijk dat je meer één op één met de leerling bezig kunt zijn: je hebt de mogelijkheid om onderwijs af te stemmen op de persoon. Uiteindelijk zal de inzet van Cyber-Physical systemen leiden tot flexibeler onderwijs. Vooral in een tijd met een groeiend tekort aan leerkrachten­ en waarin de Covid-19 pandemie nog heerst, kan digitaliseren van onderwijs en het inzetten van robotica zo het leerproces en de ontwikkeling van kinderen ondersteunen.

Studenten onderzoeken

Binnen het project Cyber-Physical Education onderzoeken CMD studenten verschillende mogelijkheden en toepassingen op dit gebied. Studenten verkennen dus hoe techniek de mensen verder kan helpen.

Impact van technologie op de ontwikkeling van mensen

De projecten van de studenten leveren niet alleen inzichten maar ook nieuwe vragen op. Binnen het lectoraat Robotisering en Sensoring kijkt kenniskringlid Hanneke Bierbooms hoe je het leerproces / de ontwikkeling van een kind optimaal kunt ondersteunen door de fysieke wereld met de digitale wereld te combineren.

Het lectoraat focust zich op de impact van technologie op de ontwikkeling van mensen, bij het werk van Hanneke meer specifiek op kinderen.

Hanneke: “Ik werk ook samen met onze PABO, zodat studenten, bijvoorbeeld ook tijdens hun stage, hiermee aan de gang kunnen gaan. Zo maken ook scholen kennis met deze vernieuwingen en kunnen zien of en hoe dit in de praktijk kan weken. Docenten ondersteunen ook bij de vraag hoe je dit verantwoord in het onderwijs kunt verweven. Een mooie samenwerking tussen onderzoek en onderwijs”.

Haar werk helpt zo om kinderen handvatten te geven, door hen te helpen ‘leren’ en zich aan te kunnen passen binnen een snel veranderende wereld. Deze inzichten helpen zo om de relatie tussen mens en technologie te bevorderen, zowel voor de mens als individu als voor de maatschappij als geheel.

Dus ‘winst’ voor iedereen.

Bezoek lectoraat →

Onderzoek studenten Onderzoekslab 2020-2021