Begrijpend Biased

by Lucas Lotstra & Jorrik Dillisse

Hoe kunnen we jongeren tussen de 15 en 17 jaar op de middelbare school helpen om een kritische denkhouding in te nemen tijdens het lezen van nieuwsposts op Instagram, om confirmation bias te verminderen?

Human | Tech | Serious Game | Graduation Work | 2021

Begrijpend Biased is een educatieve, mobiele browsergame die middelbare scholieren tijdens de les Nederlands helpt om sturing en selectie in nieuwsposts op Instagram te herkennen. Aan de hand van bepaalde leesstrategieën verplaatsen de spelers zich bewust in de schoenen van een bevooroordeelde schrijver en lezer. Door dit regelmatig te herhalen, zullen ze een kritische denkhouding innemen tijdens het lezen van nieuws, en mogelijke confirmation bias bij zichzelf verminderen.

Nieuws op sociale platformen zoals Instagram, is vaak kort gepresenteerd en speelt in op je emoties. Hierdoor gaan gebruikers sneller oordelen over een onderwerp. Vooral jongeren zijn hier gevoelig voor. Door hun gebrek aan digitale geletterdheid zijn ze geneigd om alleen stil te staan bij informatie die hun bestaande overtuigingen bevestigt. Bovendien zorgen de selectiekeuzes van journalisten ervoor dat hun mening een bepaalde kant op wordt gestuurd. Hierdoor kan confirmation bias makkelijker opspelen. Met Begrijpend Biased verminderen wij dit fenomeen door de spelers bewust tegenover nieuwsposts te zetten die op een bepaalde manier sturend zijn. Als ze deze sturing juist herkennen, zullen ze likes verdienen. Wie uit elk groepje aan het einde van de les de meeste likes heeft verzameld, is de winnaar van het spel. 

Als onderdeel van deze les Nederlands is Begrijpend Biased een serious game – een game waarin de boodschap meer gericht is op een leerdoel dan op puur vermaak. Begrijpend Biased wordt in groepjes van 4 leerlingen gespeeld in de klas. Dit stimuleert namelijk de gezelligheid, discussie en het gevoel van competitie tijdens het spelen. De rol van de docent wordt benadrukt door het grote bord in het klaslokaal. Aan het begin van het spel worden de groepjes leerlingen via hun mobiel met dit bord verbonden. Hiermee kan de docent een lobby voor het spel aanmaken, uitleg geven en tussen het spelen door een aantal leestips uitleggen. Deze tips zijn diepere structuren die vaak voorkomen in de inhoud van nieuwsposts op Instagram. Door deze strategieën uit te leggen, hebben de leerlingen tijdens elk onderdeel van het spel de mogelijkheid om de kennis direct toe te passen - en dus een houvast om beter te presteren.

Tijdens het spel nemen de leerlingen de rol in van zowel de schrijver als de lezer. Als schrijver krijgen de spelers een stelling toegewezen waarin een bepaalde mening voorkomt. Hierna stellen ze een nieuwspost samen waarin deze mening in elk onderdeel naar voren moet komen. Alsof ze het schrijven voor iemand die zo denkt. Hiervoor hebben ze verschillende keuzes bij een afbeelding, headline en tekst. Als lezer krijg je na het samenstellen de gemaakte posts van de andere spelers te zien, en moet je kiezen welke stelling bij de post hoort. Zowel het samenstellen als het lezen (beoordelen) zal in 3 verschillende rondes worden herhaald. Na elke ronde krijgen de spelers de juiste antwoorden bij hun gemaakte keuzes te zien. De selectiekeuzes van de schrijver hebben invloed op hoe jij als lezer de post bekijkt. Het is dus belangrijk dat je je eigen mening en overtuigingen aan de kant zet om kritisch na te denken over wat je leest, en de keuzes die je maakt.

Wat leraren zeggen over Begrijpend Biased:

"Jullie aanpak is anders, dat is natuurlijk juist wel eens goed en fris!"
- A. Braat

"Het ziet er erg goed uit. Ik ga hem volgend schooljaar sowieso uitproberen!"
- L. Kloet

Positionering Jorrik: 

Bij het lezen van nieuws ben je altijd afhankelijk van de schrijver. De schrijver selecteert bepaalde informatie die hij of zij belangrijk vindt, maar dit geeft niet altijd volledig en neutraal beeld. Aan het begin van de coronapandemie merkte ik dat er geselecteerd werd op bepaald nieuws dat angst creëerde. Terwijl als je er dieper over gaat nadenken, je op andere inzichten komt. Dit probleem wil ik gaan aanpakken met een serious game, omdat ik van mening ben dat een serious game een ideale manier is om mensen iets te leren. Je wordt immers in een bepaalde situatie gezet die je vanuit je eigen ervaringen moet oplossen. Als je dan later een soortgelijke situatie tegenkomt, kan je dit met je eerdere ervaringen uit de game oplossen. In dit project heb ik mij vooral gericht op de game mechanics en de technische werking. 

Positionering Lucas: 

Gamification en serious games hebben mij altijd al gefascineerd door hun link met het echte leven. Je bent afhankelijk van het nieuws om op de hoogte te blijven van alle situaties in de wereld. Daarom vind ik het belangrijk dat het publiek zelf kan bepalen hoe ze ergens over denken, en dat je stemming niet wordt bepaald door alles klakkeloos over te nemen. Als ik terugdenk had ik hier zelf ook last van, omdat begrijpend lezen niet mijn sterkste vak was. Dit probleem breng ik onder de aandacht met een serious game, omdat ik mijn doelgroep graag iets meegeef in de vorm van een visueel of ervaarbaar verhaal. Binnen dit project lag voor mij de focus vooral op UX-design, UI-design en storytelling. Terwijl Jorrik zich richtte op de technische werking van de game mechanics, was het aan mij de taak om te bepalen hoe deze het beste naar de doelgroep konden worden overgebracht - zowel in de app als in de ervaring van de les zelf. De storytelling komt naar voren in de manier waarop de teksten in Begrijpend Biased zijn geschreven.