Broodkruimels

by Anneli Vanenburg

Wat is er belangrijker en krachtiger dan je eigen verhaal te begrijpen? Broodkruimels is gecreëerd vanuit het universele verlangen je afkomst te kennen. Het is een online immersief verhaal waarin de complexiteit van een zoektocht te ervaren is.

Graduation work | Story

Naar aanleiding van het onderzoek van affect lab over het schrijven van herstories (geschiedenis verhalen geschreven vanuit feministisch perspectief), ben ik voor mijn afstuderen onderzoek gaan doen naar mijn eigen herstory: mijn Chinese (adoptie) verleden.

Voor de meeste mensen is het verleden een vanzelfsprekendheid. Het is de fundering waarop je verder kunt bouwen. Voor (Chinees) geadopteerden ligt de werkelijkheid anders. Zoeken naar je eigen verleden (en/of biologische familie) is lastig. Informatie ontbreekt, is gefragmenteerd en moeilijk te verifiëren.

Chinese doofpot

De openheid die wij in Nederland kennen staat in een schril contrast met hoe China hiermee omgaat. China staat bekend als een land dat delen van haar eigen geschiedenis verzwijgt (de eenkindpolitiek). Zaken rondom het gedwongen afstaan van kinderen of het feit dat adoptiepapieren vervalst zijn worden in de doofpot gestopt. Onwetendheid wordt in stand gehouden en het is dan ook niet verwonderlijk dat geadopteerden geregeld op een dwaalspoor gezet worden.

Uit mijn onderzoek is gebleken dat veel Chinese adoptieverhalen gefabriceerd en vervalst zijn. Zo blijkt mijn verhaal ook niet kloppend te zijn. Herstories worden op deze manier gewist en geadopteerden krijgen geen duidelijkheid over hun eigen verleden.

Lineair proces

Naast de onwetendheid over vervalste papieren, heerst er ook binnen de adoptie gemeenschap een geromantiseerd beeld van wat een zoektocht is (en eventueel kan zijn). De zoektocht wordt weergegeven als een lineair proces die je stapsgewijs doorloopt. Door de afwezigheid van alternatieve voorbeelden, volg je de bekende weg. Een zoektocht is in mijn ogen een non-lineair proces. Er zijn tenslotte meerdere wegen die naar Rome leiden en is daarom belangrijk om hiernaar op zoek te gaan.

Broodkruimels

Om achter mijn verhaal te komen ben ik dieper gaan graven en heb deze ‘kruimels van informatie’ gereconstrueerd en geïnterpreteerd aan de hand van de zelfonderzoek methode ‘auto-etnografie.

Om dit inzichtelijk te maken heb ik ‘Broodkruimels’ gemaakt, een online ervaring waarin je wordt meegenomen in een adoptie landschap van verborgen waarheden, ambiguïteit, wantrouwen en verlangens. Deze ontdekkingstocht is gevisualiseerd in de vorm van een allegorische kaart; waarin de emoties binnen het zoekproces gekoppeld zijn aan bekende topografische elementen. Je wordt uitgedaagd om zelf te gaan ontdekken en verkennen. Hoe jij het bord verkent beïnvloedt uiteindelijk de ervaring.  

Mijn toekomstvisie is dat Broodkruimels wordt aangevuld met de ervaringen van andere geadopteerden, zodat het een alsmaar groeiend archief aan verhalen wordt,  die tevens als leidraad kan dienen voor geadopteerden die net starten met hun eigen zoektocht.