DataMate

By Tom Jongbloets

Met DataMate doen we iets nieuws. We geven gebruikersdata terug aan de persoon die er het meest recht op heeft, namelijk de gebruiker zelf. Via de app ontmoet je jouw maatje, DataMate, die elke week terugblikt op jouw eigen financiële data. Hiermee geven we gebruikers een inkijk in hun eigen datadagboek van de afgelopen week.


Tech | 2020 | Graduation Work

Je eigen data opvragen bij jouw persoonlijke bank gaat zo makkelijk niet, je zult er vandaag de dag eerst een hoop aantal stappen voor moeten doorlopen. Dit langdurige proces begint met het invullen van allerlei verschillende formulieren en deze via de post terugsturen. Vervolgens wordt er ook nog op een hoop vlakken bevestiging gevraagd voor je dan eindelijk jouw persoonlijke data toegestuurd krijgt. Deze documenten geven vervolgens alleen inzicht in persoonsgegevens, producten die je gebruikt (bijv. studentenrekening), de privacy voorkeuren en de telefoon die wordt gebruikt. Van werkelijk informatieve, waardevolle data over de transacties van jou als gebruiker is dus geen sprake, deze blijkt voor de gebruiker momenteel onbereikbaar.

 

Om inzicht te kunnen krijgen in de gebruikersdata die vrijkomt bij jouw transacties is het allereerst essentieel om te achterhalen wat de bank überhaupt zelf over jou als persoon weet en welke data ze allemaal tot haar beschikking heeft. Voor de uitvoering van dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de Bung API. Met deze API wordt alle data meegestuurd die vrijkomt bij een transactie welke de bank vervolgens verzameld voor het gebruikersprofiel. Hierna is er gekeken naar een mogelijkheid om de opgeleverde data te vertalen naar inzichtelijke visualisaties.

 

Er zijn op verschillende niveaus testen uitgevoerd met betalingsdata. Hieruit bleek dat je pas echt een waardevol inzicht kan geven wanneer je gaat werken met data welke direct verkregen wordt. De volgende vraag was daarom dus: “Welke (directe) data kan ik op een feitelijke maar toch triggerende manier teruggeven aan de gebruiker?” Dit is de data die DataMate aan jou als gebruiker teruggeeft om zo zichtbaar te maken wat hij eigenlijk allemaal over jou weet.

 

Aansluitend aan dit onderzoek zijn er verschillende concepten en prototypes uitgevoerd om te kijken welke presentatievorm het meest effectief was. Hieruit werd bijvoorbeeld duidelijk dat het visualiseren van de data door middel van een object (bierglas) de gebruiker niet voldoende weet te triggerren. Het ontwerp was nog te onpersoonlijk en hiermee nietszeggend, wat er niet voor zorgde dat de gebruiker daadwerkelijk tot nadenken werd gezet. Dit doel werd echter wel bereikt toen er gebruik werd gemaakt van duidelijke, overzichtelijke datavisualisaties (gebaseerd op de juiste data) gebracht door middel van prikkelende storytelling. De DataMate geeft inmiddels niet alleen jouw persoonlijke data weer, maar ook de conclusies die vanuit deze transacties kenbaar worden. Aanvankelijk was de app puur zakelijk en informatief maar inmiddels vertelt DataMate een verhaal, jóuw verhaal. Deze vorm van storytelling is opgebouwd uit jouw persoonlijke data en dus volledig gebaseerd op de door jou ondernomen uitgaven.

 

Om de gebruiker in eerlijkheid te voorzien van welke gebruikersdata hij of zij vrijgeeft, en daarnaast ook een actieve houding aan te laten nemen ten opzichte van deze data, is er gekozen voor een realtime data visualisatie. Dit wil zeggen dat wanneer de gebruiker een betaling doet, diegene direct zijn story ziet veranderen. Dit gameification element geeft de gebruiker een positief verantwoordelijkheidsgevoel, hiermee wordt voor hen ervaarbaar zelf de macht te hebben over hun eigen dataprofiel. Door ze zelf de touwtjes in handen te geven bereik je bewustwording van hun manier van uitgeven en het hiermee onderhouden van hun avatar. Voor de optimale werking van dit principe is het essentieel dat de veranderingen in het dataprofiel, de avatar, altijd accuraat en duidelijk zichtbaar zijn.

 

Door middel van DataMate wordt er een begin gemaakt aan het teruggeven van persoonlijke informatie, iets waar elke gebruiker recht op heeft. Door ze een representatief dataprofiel aan te bieden in de vorm van jouw DataMate kunnen we de gebruiker ten alle tijden voorzien van zijn of haar eigen data..


Om het prototype te testen ga naar: https://datamate.tomjongbloets.nl/