Faalangst ChatBuddy

by Jorik den Bok

Nog geen zes maanden geleden was ik er helemaal klaar mee: studie. Dat ging zelfs zo ver dat ik bereid was om - na 6,5(!) lange studiejaren - per direct te stoppen. Totdat ik er achter kwam dat ik enorm veel last had van faalangst. Ik realiseerde mij dat ik hier zo snel mogelijk mee geholpen moest worden omdat het afstuderen anders een groot debacle zou worden.

Faalangst?… Wat is faalangst? Dat is de vraag die ik aan mezelf stelde. Om vervolgens - zoals het een ware millennial betuigt - diezelfde vraag te stellen aan Google. Het probleem waar ik tegenaan liep was dat er simpelweg geen toegankelijk hulpmiddel was. Het internet staat vol met (des) informatie over faalangst en daarnaast was er een wachtrij voor de faalangst cursus op Avans. Hoe ga je er dan achter komen wat faalangst precies is? Of belangrijker nog: hoe kom je erachter wat de oplossing is?

Om te voorkomen dat andere studenten met faalangst tegen hetzelfde probleem aanlopen, zag ik het als mijn taak om een oplossing te creëren. Een oplossing waarbij een toegankelijk en laagdrempelig faalangst hulpmiddel beschikbaar is, voor studenten (van Avans). Hierdoor verplichte ik mijzelf ook om mij in faalangst te verdiepen waardoor het mes voor mij aan twee kanten zou snijden. En heeft het mes aan twee kanten gesneden? Absoluut.

2021 graduation ChatBuddy

Studenten en faalangst
1 op de 4 studenten heeft last van faalangst door oplopende prestatiedruk. Dit zorgt voor angst en stress gevoelens bij studenten waardoor ze onder hun kunnen presteren. Moeten we niet proberen te voorkomen dat studenten faalangst krijgen? Nee. Faalangst is moeilijk te voorkomen, het is aangeleerd gedrag en het mooie is dat we kunnen leren hoe we met ons eigen gedrag omgaan. Angst is iets heel natuurlijks, het zorgt ervoor dat je aan de kant springt wanneer er een auto jouw kant op komt, omdat je weet dat dat pijn gaat doen. Maar wanneer iemand wegrent tijdens een presentatie en moet overgeven, is dat totaal misplaatste angst. We hebben simpelweg nooit geleerd hoe we met die angst moeten omgaan, terwijl dat zeker mogelijk is.

Studenten hebben behoefte aan een toegankelijk hulpmiddel
Uit de vele interviews en gesprekken met (ex)-faalangstigen, faalangst cursus leidster Marian van Riel en psycholoog/orthopedagoog Joline Martens zijn veel interessante bevindingen gekomen. Zo hebben faalangstige studenten de behoeften om met hun faalangst leren om te gaan en die mogelijkheden zijn er ook. De mogelijkheden worden vaak aangeboden door slb’ers en decanen (van Avans), maar naast het te overwegen hebben ze nooit (ècht) gebruik gemaakt van de huidige hulpmiddelen. De Avans faalangst cursus is voor veel studenten een te grote stap omdat ze zich o.a. moeten mengen in een groep. De online zelfhulp module Mirro van Avans is individueel, maar daarvoor mist de interesse, toegankelijkheid en laagdrempeligheid. Wat ze wel willen is een toegankelijk en laagdrempelig hulpmiddel waar ze individueel kunnen leren over hun faalangst, in hun eigen tijd en eigen tempo.

Huidige hulpmiddelen zijn (vrijwel) niet in staat om stof te herhalen en laten herinneren
Een andere zeer belangrijke bevinding uit de interviews en gesprekken is dat de huidige hulpmiddelen niet in staat zijn (studenten) te ondersteunen met nóg een probleem. Personen die een cursus of module volgen hebben vaak moeite met het herinneren en toepassen van wat ze geleerd hebben. Wanneer iemand tijdens een cursus of module handvatten krijgt hoe hij zelfverzekerd een presentatie in gaat kan hij dit tijdens het lezen volledig begrijpen. Maar wanneer er 3 weken later een presentatie gegeven moet worden, zijn deze handvaten vaak verwaterd en/of niet bijhanden. Herhaling van de geleerde stof is belangrijk om het zelfbewustzijn te vergroten, waardoor op moeilijke momenten de negatieve gedachten omgezet kunnen worden in positieve en helpende gedachten.

De beoogde oplossing, Chatbuddy
ChatBuddy is de beoogde oplossing voor deze problemen. Het is een app die door Avans aangeboden wordt naast de faalangst cursus. Geen vervanging, maar eerder een preventief hulpmiddel vóór dat de nood te hoog is om deel te moeten nemen aan een faalangst cursus.

De student chat met Buddy de Haas die de gebruiker vertelt en leert over zijn faalangst ervaringen op Avans. Dit zijn korte faalangst levenslessen/oefeningen van 5 tot 10 minuten waar de gebruiker elk moment kan stoppen en weer kan beginnen waar het gebleven was. Door de interactie met de gebruiker leert Buddy waar (en wanneer) de gebruiker last van heeft en (extra) hulp bij nodig heeft. Deze informatie gebruikt hij om gerichte notificaties te sturen die zorgen voor de benodigde herhaling en herinnering om het bewustzijn te vergroten.