Foodji

by Lotte Janssen

Hoe gaat het nu echt met jou en je collega’s? Heb je weinig informeel en sociaal contact met je collega’s als gevolg van de hybride werksetting? Mis je de gezelligheid van het kletspraatje bij het koffiezetapparaat of het gezamenlijk lunchen? Groeien jij en je collega’s uit elkaar?

Graduation Work | 2021 | Lotte Janssen

Dat is helemaal niet zo gek. Gezien de huidige tijd waarin het hybride werken het nieuwe normaal is geworden en de toekomst heeft. De combinatie van vaste fysieke ontmoetingsruimtes, thuiskantoren, werkplekken die je ergens onderweg kunt boeken, zijn niet meer weg te denken uit de huidige en toekomstige werkcultuur. Waarbij er nu voornamelijk wordt gefocust op het formele en officiële contact tussen collega’s.

Maar waarom wordt er nu alleen gefocust op functionaliteit van thuiswerken?

Een goede werkplek en zorgen dat online contact goed verloopt zijn belangrijk. Steeds meer bedrijven en organisaties zien de voordelen van hybride werken in. Daarnaast ervaren veel werknemers het ook niet als vervelend. Zo vindt er minder reistijd plaats, is het beter voor het milieu, melden minder werknemers zich ziek en worden er minder reiskosten gemaakt.

Echter ontbreekt de focus op sociaal contact tussen collega’s. Eenzaamheid en letterlijke afstand tussen collega’s neemt toe. Collega’s groeien uit elkaar en bevinden zich niet meer in elkaars aura en ruiken, horen, zien, voelen en “proeven” elkaar niet meer. Het heeft negatieve gevolgen voor de teamverhoudingen, de werkprestatie en het (werk)geluk. De ruimte voor waardering en erkenning en informaliteit wordt gemist. Focus op informaliteit en sociaal contact dient door de werkgever gefaciliteerd te worden en aandacht te krijgen. De behoeften piramide van Maslow (1943) toont aan dat de behoeftes aan sociaal contact/liefde en waardering/erkenning bijdragen aan het ervaren van (werk) geluk en plezier.

Op kantoor beleeft je elkaar en voed je elkaar met informaliteit en sociaal contact, bijvoorbeeld door samen te eten en te pauzeren op kantoor. Gezamenlijk eten is erg goed voor het persoonlijk geluksgevoel en heeft een positief gevolg voor het teamverband en de verhoudingen. We zien, horen en ervaren hoe het met iemand gaat, wat voor stijl diegene aanneemt in het contact en we kunnen daardoor sommige acties van een collega beter plaatsen.

Echter vinden dat soort momentjes niet meer online plaats tijdens het hybride werken. Collega’s groeien zowel letterlijk als figuurlijk uit elkaar. Ook in de (toekomstige) hybride werksetting dient hieraan aandacht en tijd te worden besteed. Juist een bijzonder moment creëren waarbij er samen gekomen wordt en collega’s elkaar “voeden”. Bijvoorbeeld tijdens een conference setting, een teambuilding dag of tijdens een workshop.

Hoe kan het informeel samen zijn en eten vertaald en versterkt worden naar een gevoel van verbinding en connectiviteit in hybride werksettingen?

Hoe kunnen collega’s in hybride werksetting een gevoel van verbinding en connectiviteit ervaren, waarbij er aandacht is voor het contact tussen collega’s en er een bijzondere ervaring plaatsvindt. De focus en aandacht op elkaar ligt en niet op het formele contact; dat ene formele mailtje. Waardoor collega’s dichter tot elkaar komen en er aandacht en plaats is voor iedereen.

"Mensen zijn sociale dieren"

Marije Vogelzang

Het ontwerp FOODJI is een spelvorm, waarbij voeding een belangrijke rol heeft omdat eten verbindt. Door het spelen van FOODJI wordt er plezier beleefd en het belang van samen zijn, zich in elkaars aura bevinden centraal gezet. De connectiviteit en verbinding tussen collega’s krijgt ruimte, aandacht en tijd. Dit levert een positieve bijdrage aan de werksituatie. Juist wanneer dat niet zo vanzelfsprekend is.

Collega’s komen samen en gaan op een bijzondere en unieke manier van en met elkaar proeven, snoepen en voeden. Samen lachen, ongemakkelijke momenten beleven en herinneringen maken. Trigger elkaar en ervaar elkaar weer eens op een informele en grappige manier, door intermenselijke contact en samenzijn te creëren. Ontdek en zie weer wie welke houding aanneemt en hoe collega’s zich tot elkaar verhouden binnen een team. Er ontstaat een gevoel van verbinding en connectiviteit. Het groepsgevoel wordt versterkt door het ervaren van dit unieke moment.

Er wordt een letterlijke vertaling gemaakt van elkaar voeden. Niet alleen elkaar voeden in aandacht, contact, informaliteit, connectie en verbinding, maar ook letterlijk samen eten, van en met elkaar voeden, proeven en snoepen! Weer een snufje van de ander opdoen, zowel letterlijk als figuurlijk. De batterij wordt opgeladen, een bijzondere ervaring en moment wordt gecreëerd. Speel samen het spel en voed, proef, snoep van en met elkaar.

Hoe speel je FOODJI?

In vier verschillende rondes wordt dit “bord”spel gespeeld. Je hebt elkaar nodig, er wordt samengewerkt, er is ruimte voor (er)-(her)kenning, observatie en evaluatie.

Het spel bevat 16 eetbare kaartjes met opdrachten en vragen.

• In ronde één moet er toegang tot het spel worden gemaakt en desinfecteert iedereen zijn/haar handen en onderarmen.

• Ronde twee bestaat uit het gezamenlijk samenvoegen van de kaartjes tot één puzzel op het “bord”.

• Ronde drie bestaat uit het uitvoeren van het spel. Gedurende deze ronde worden de kaartjes uitgewisseld en opgesnoept. Dit levert erg bijzondere, niet alledaagse en unieke momenten op. Aan het einde van deze ronde is er niks meer van de inhoud over. Het is aan het verteren in de verschillende buiken. De kaartjes van het spel zijn “foodji” en is letterlijk een onderdeel geworden van de spelers.

• Het laatste “hapje”, ronde vier, staat in het teken van evalueren. Middels een “happertje”, om persoonlijk en als team te reflecteren en te evalueren. Het “happertje” is een blijvend iets, want dit gaat over de persoon die je bent en dat blijft bestaan! Het maakt het mogelijk jezelf en anderen te herkennen hoe je je gedroeg tijdens het spel. Welke rol en houding nam je aan? Komt dat overeen met de je houding en rol in het team? Het is goed voor het persoonlijk leiderschap en zet je aan het denken; hoe ben ik? Hoe is mijn rol in het team? Benut ik mijn kwaliteiten?

Mogelijkheden

In de toekomst kan FOODJI vertaald worden naar een online versie. Aangezien hybride werken overal en altijd over de hele wereld kan. Ook al bevinden collega’s zich kilometers uit elkaar en is er tijdverschil, het moet mogelijk zijn op een unieke, intermenselijke en plezierige manier met collega’s gevoel van verbinding en connectiviteit te ervaren.

Helaas gooit COVID-19 roet in het eten

Dat betekent dat verschillende interacties van het spel, waarbij er gegeten, gedeeld, gelikt of geproefd moet worden, niet uitgevoerd kunnen worden vanwege de huidige RIVM richtlijnen. Hierdoor kan het spel niet in de oorspronkelijke vorm gespeeld worden.

Er is gekozen voor een maquette. Om zo de interacties en de game mechanics te communiceren. Middels toolkits is het mogelijk de beoogde smaaksensaties en een deel van het spel en de interacties te ervaren.

In welke versie dan ook; aan het einde van het spel blijft er iets heel belangrijks over. Namelijk de spelers zelf. Daar gaat het om! Met of zonder glasvezel ertussen en (kilo)meters uit elkaar. Investeer in elkaar en in informeel en sociaal contact. Maak het gevoel van verbinding en connectiviteit, ook in hybride werksetting.

FOODJI is een uitzonderlijke, unieke en bijzondere speelse (eet)ervaring, die samen wordt beleefd en ervaren. De focus ligt op het informele en sociale contact tussen collega’s. Wat blijft erover aan het einde van het spel?

Daar gaat het om.

VOED PROEF SNOEP