BASED ON BURGER

by Rosa Juch

Hoe kunnen we de Engelse grammatica visueel vertalen naar effectieve lesstof voor beelddenkende scholieren?

Een onderzoek naar de werking van het brein van beelddenkers, bestaande leerstrategieën en de invloed van vormgeving op het studieproces.

Beelddenkers; ik kan me voorstellen dat u denkt; “Weer zo’n labeltje! Naast de stickertjes van ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid etc. kunnen we nu ook dit fenomeen opplakken.” Sommige critici betwijfelen überhaupt het bestaan van het begrip beeld denken. Wat is mijn visie hierop? De eerste weken van mijn afstudeeronderzoek heb ik mij gestort op de wetenschap over ons menselijk geheugen, specifiek die van beelddenkers en ook heb ik contact gezocht met instanties die studie-coaching bieden aan deze leerlingen. Hieruit zijn meerdere interessante conclusies gekomen wat betreft het bestaan en de werking van beeld denken. Ik laat u hier graag kennis mee maken.

Wetenschappers bevestigen het bestaan van beeld denken, dus het verwerken van informatie op visuele wijze. Sterker nog, elk mens wordt als beelddenker geboren maar rond het 9e levensjaar gaan kinderen op natuurlijke wijze over tot een talende verwerkingswijze. Bij beelddenkers ontbreekt deze transitie van beeld naar taal waardoor zij op een beeldende manier blijven verwerken en onthouden. Naar schatting zitten er in elke klas van gemiddeld 30 personen ongeveer 1 á 2 beelddenkers. En als we dan toch met cijfers gooien, daar waar het brein van een taaldenker 4 woorden per seconde vormt, ziet een beelddenker 32 beelden. Dit komt doordat ze de wereld om hen heen benaderen in zijn totaliteit. Ze verwerven en verwerken informatie in de vorm van beelden, ervaringen en herinneringen. Deze sneltrein aan mentale beelden gaat zo snel dat zich als het ware een speelfilm voordoet in het hoofd van beelddenkers. Eén van de gevolgen is dat ze grip verliezen op de nieuwe informatie en hoofdzaken niet meer kunnen onderscheiden van bijzaken.

Beelddenken in relatie tot ons reguliere onderwijs

Zoals al eerder benoemd is onze huidige manier van onderwijs voornamelijk taalgericht. In verschillende opzichten vormt dit een obstakel voor beelddenkers. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het ‘deel-geheel principe’. Momenteel wordt een geheel aan lesstof in hapjes verdeeld en stukje voor stukje aan leerlingen aangeboden. Elke les wordt er een nieuw stukje kennis toegevoegd, vaak op basis van chronologie en uiteindelijk vormt dit alles samen pas een geheel. Nu werkt het brein van beelddenkers exact andersom, zij denken juist van ‘geheel naar deel’. Doordat informatie uit het niets tot hen wordt gebracht zonder vooraf kennis te hebben gemaakt met de bijbehorende context verloopt het verwerken van de informatie moeizaam. Het is voor hen niet duidelijk binnen welke kaders zij de lesstof moeten plaatsen waardoor het voor hen als willekeurig aanvoelt. Hoewel veel beelddenkers als chaoot bekend staan hebben juist deze leerlingen behoefte aan overzicht, kaders en structuur.

Bij de term 'beeld denken' gaan de meeste mensen er van uit dat hiermee het in plaatjes denken wordt bedoeld. Hoewel het fenomeen in de werkelijkheid nog een stuk complexer is beschrijft dit wel de kern van het probleem. Deze vorm van informatieverwerking gaat geheel onbewust en op zichzelf is hier niets mis mee, een beelddenker dan ook niet per se minder intelligent dan een taaldenker. Wel ontstaat er een probleem wanneer beelddenkers te maken krijgen met beeld loze woorden of begrippen. Sommige informatie is dusdanig abstract dat het brein van de beelddenker dit niet kan visualiseren. De lesstof wordt hierdoor onvoldoende of zelfs helemaal niet verwerkt en de leerling kan het zich op een later moment niet meer voorhalen.

Niet alleen de denkwijze van beelddenkers is bijzonder interessant, maar ook valt er een hoop te ontdekken binnen de wereld van onderwijs en leerstrategieën. Succesvolle studenten aan hoogstaande universiteiten deelden tips om het geheugen te stimuleren en zo het leren te vergemakkelijken. Een aantal van deze tips hebben later een belangrijke bijdrage geleverd aan het strategische ontwerp van BASED ON BURGER.

BASED ON BURGER

Om leerlingen te enthousiasmeren en aan te zetten tot effectiever leren ben ik vanuit verschillende ontwerp-principes aan BASED ON BURGER begonnen. Dit concept heeft een toolbox tot stand doen komen welke een visuele recap biedt van de basis van de Engelse grammatica. Juist dit stukje onderwijs is voor veel leerlingen, niet per se alleen beelddenkers, lastig om te onthouden. Om in te spelen op de informatieverwerkingswijze van beelddenkers werkt BASED ON BURGER van geheel naar deel. Dit is terug te zien in het eerste element van de toolbox, de menukaart! Door middel van deze kaart maak je kennis met de zes tijdsvormen welke een visuele vertaalslag hebben gekregen naar burgers. De overeenkomst tussen zowel de grammaticale tijdsvorm als de burger zit hem voornamelijk in zijn gelaagdheid, want net als een lekkere burger is ook de formule van een tijdsvorm uit verschillende elementen opgebouwd. Door van start te gaan met dit item krijgen scholieren direct een beeld van wat het totaalpakket aan lesstof is die ze bij gebruik van de box langs zullen zien komen. Op deze manier geef je leerlingen kaders waarbinnen ze alle informatie die in de volgende stappen nog volgen, kunnen plaatsen.

Het volgende item dat zich in de toolbox bevindt is de stapel aan ingrediëntenkaarten. Elke grammaticale vorm heeft zijn eigen burger gekregen en bevat zowel standaard als unieke ingrediënten. Doordat de lesstof gekoppeld wordt aan visualisaties creëer je een beeldend ezelsbruggetje voor de leerlingen. Ook stimuleer je het geheugen door de schematische weergave en overzichtelijke vormgeving van de tijdsvormen.

Het laatste element in de toolbox is de QR-code die het mogelijk maakt online verder te leren. Op deze manier doen we graag ons voordeel met de digitale mogelijkheden van deze tijd. De applicatie waarin scholieren na het scannen van de code in terecht komen beschikt over diezelfde menukaart, de ingrediëntenkaarten en een geheugenspel. Door het platform geef je leerlingen de kans om ook dat laatste half uurtje in de bus effectief te besteden en nog even de basis van de Engelse grammaticale tijdsvormen goed door te nemen.

Ben jij inmiddels nieuwsgierig geworden en heb je trek gekregen in deze bijzondere burgers? Neem een kijkje op de CMD Afstudeer Expositie in Garage Otten!

BASED ON BURGER - De toolbox
BASED ON BURGER - De menukaart
BASED ON BURGER - De ingrediëntenkaartjes
BASED ON BURGER - De serveertip
BASED ON BURGER - De applicatie