It Takes Two

by Mashad Feroegh

Hoe kan het belang van Health literacy door middel van een serious game overgebracht worden aan leden binnen het European Public Health Association?

Begin 2020 ontstond er iets waar niemand rekening mee had gehouden. Een COVID-19 pandemie. Een snelle Lock down volgde en de vrijheid waarin wij leefden was plotseling niet meer zoals daarvoor. Les krijgen op school, stages lopen bij bedrijven en werken op locatie. Wat mij juist in tijden zoals deze laat beseffen dat onze vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Een groot deel van deze vrijheid hebben wij te danken aan de volksgezondheid binnen ons land. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaccinaties programma’s waardoor ziektes zoals de mazelen onze vrijheden niet meer beperken. Een organisatie die hier een belangrijke rol in speelt is het European public Health Association, afgekort EUPHA genoemd. Het doel van EUPHA is om zoveel mogelijk capaciteit op te bouwen omtrent volksgezondheid binnen Europa. Het bereiken va dit doel start bij het bedrijf zelf. De kennis en vaardigheden van de leden binnen EUPHA zullen vergroot moeten worden. EUPHA wil dit bereiken door gebruik te maken van een serious game met als onderwerp health literacy. Maar hoe kan dit het beste gedaan worden? Bij het zien van dit vraagstuk voelde ik mij, zeker nu, verantwoordelijk om hier een creatieve oplossing voor te ontwerpen en mijn steentje bij te dragen aan dit maatschappelijk belang. Door de doelgroep binnen EUPHA meer kennis over health literacy over te brengen door middel van een serious game hoop ik ook een impact te kunnen maken op de volksgezondheid.

Een serious game is een spel met een groter doel dan alleen vermaak. Het zijn games die zijn ontworpen om het gedrag te leren, te trainen of te veranderen terwijl ze spelers vermaken. Om dit vraagstuk voor EUPHA te kunnen onderzoeken heb ik de een onderzoekvraag opgesteld:

Hoe kan het belang van Health literacy door middel van een serious game overgebracht worden aan leden binnen het European Public Health Association?

EUPHA is in 2020 zelf aan de slag gegaan met manieren om hun kennis over te dragen aan de leden binnen EUPHA. Zij hadden een website gemaakt waarop een quiz gespeeld kon worden. In deze quiz stonden drie thema’s centraal; health literacy, health promotion & health knowledge translation. Om kritisch naar de bestaande quiz van EUPHA te kijken heb ik een SWOT-analyse hierop uitgevoerd. De resultaten spraken voor zich: de vragen zijn complex genoeg, maar een quiz werd niet altijd gezien als een leuke manier voor het leren van kennis. EUPHA wilde een soortgelijk idee. ‘We willen een quiz als een serious game, wat niet aanvoelt als een quiz’.

‘Maar waarom zou je iets maken wat er eigenlijk al is?’: dacht ik.

Met dit in gedachten heb ik voorgelegd van het quiz idee af te stappen en een compleet nieuw concept te maken waarbij mensen worden meegenomen in een wereld die alles te maken heeft met volksgezondheid. Health literacy als specifieke thema binnen volksgezondheid. Health literacy verwijst naar het vermogen om goede beslissingen te nemen in het dagelijkse leven op het gebied van gezondheid. Op dit punt binnen mijn project veranderde mijn rol als ontwerper van game designer naar storyteller. Hoe ga ik health literacy aankaarten door middel van een serious game?

‘Van game designer naar storyteller’

In samenwerking met de wetenschappelijk kennis binnen EUPHA heb ik een verhaal opgezet waarbij verschillende aspecten van health literacy naar voren zullen komen en uitgewerkt in een serious game. Spelers zullen zich kunnen inleven in het verhaal en op een leuke manier kennis op gaan doen over health literacy. Algemene kennis zal gescoord worden en uiteindelijk zal hierop ook feedback gegeven worden. Op deze manier weet de speler precies waar er in de toekomst op gelet kan worden.
It Takes Two zal niet alleen worden gespeeld binnen de Nederlandse leden van EUPHA maar zal ook op Europees niveau gelanceerd worden voor een nog grotere impact. Ook bezoekers van EUPHA zullen toegang krijgen tot het spelen van de game. Mijn serious game is een veelbelovende en innovatieve manier op de maatschappelijke kwestie rondom volksgezondheid aan te pakken. En dit is nog maar het begin. Vele games zullen volgen want health literacy is nog maar een klein aspect binnen volksgezondheid.