Harvey

by Maxime Bogers

Hoe creëer ik meer betrokkenheid bij ouders van kinderen op de lagere school zonder daarbij de nadruk te leggen op resultaten en prestaties.

Tegenwoordig is er een groter bewustzijn op het gebied van zelfontwikkeling en een positief zelfbeeld. In mijn jeugd heb ik te maken gehad met een negatief zelfbeeld, wat achteraf moeilijk bleek te zijn voor mijn ouders. Het was voor hen lastig mij in die tijd te begrijpen en daardoor gesprekken aan te gaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik kinderen van nu en hun ouders daarin wil ondersteunen in de vorm van Harvey.

Harvey is een applicatie, maar tegelijkertijd ook een fictief personage. ‘Harvey’ is gemaakt voor ouders, leraren en kinderen en is een neutraal personage binnen deze bestaande relaties. Het fungeert als objectief/derde persoon en neemt voor ieder een eigen functie aan.

Aan de hand van de applicatie wordt ervoor gezorgd dat ouders meer met hun kind gaan communiceren over wat zich op school afspeelt. Door gebruik van de applicatie wordt er meer betrokkenheid gecreëerd waardoor de focus op de ontwikkeling van het kind belangrijker wordt dan behaalde resultaten. De applicatie Harvey biedt de mogelijkheid voor ouder, kind en docent belangrijke punten informatief en minder oordelend over te laten komen.

De angst om te falen bij kinderen begint namelijk al in een vroeg stadium. Vanaf het moment dat kinderen moeten leren lopen of praten komt er een druk op hun schouders te liggen. Deze druk wordt alleen maar groter naarmate ze ouder worden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van slechte prestaties op school. Gedragsspecialisten en kindercoaches merken op dat wanneer kinderen ergens niet goed in zijn er vrijwel meteen hulp wordt ingeschakeld in de vorm van een cursus of training. “Voor kinderen zal dit al snel voelen alsof ze niet goed genoeg zijn.”

De vroegere prestatiedwang van ouders leeft vaak voort in de opvoeding van hun kind. Vanuit verschillende gesprekken met ouders komt naar voren dat ze deze ‘standaarden’ steeds vaker op een jonge leeftijd worden toegejuicht. Dit zorgt ervoor dat het kind minder goed in staat is om zijn of haar eigen standaarden gaandeweg te ontdekken. Harvey is een allemansvriend die voor alles open staat en nooit oordeelt. Harvey richt zich op groep drie en vier, omdat kinderen van deze leeftijd volgens onderzoek het meest ‘kneedbaar’ zijn.

Voor de kinderen zal Harvey een veilige haven worden; zie het als een ‘imaginary friend’ waar ze op terug kunnen vallen. Omdat de ouder naar haar vraagt en niet het kind zelf, zal de drempel tot een gesprek verlaagd worden waardoor het kind gemakkelijker zal praten. Harvey zal voor de leraar als informatief personage dienen om ouders van informatie te voorzien, aangezien zij het grootste deel van de dag bij de kinderen zijn.

Gedurende het schooljaar zal Harvey ouders dus meenemen aan de hand van de volgende thema’s: gedrag, sociaal, leren leren en leren denken. Ieder thema staat vier weken centraal en zal door leraren in de huidige lessen worden meegenomen. Vervolgens kan tijdens de ouderavonden aan de hand van deze thema’s meer het welbevinden besproken worden in plaats van alleen de resultaten.

Door het jaar heen dient Harvey dus als communicatie- én evaluatie tool voor het proces van zelfontwikkeling bij zowel de ouder als het kind.