Mindgym Buddy

by Stef Knibbeler

“Hoe kan ik de growth mindset bij jongeren (12/14 jaar) ervaarbaar maken, zodat er ontwikkeling van deze mindset ontstaat op langdurige basis, waardoor psychische klachten tijdens toekomstige tegenslagen kunnen worden voorkomen?”

Mindset | mentale gezondheid | persoonlijke groei


Vanuit een ervaring met zelfdoding in mijn nabije omgeving, is een interesse voor persoonlijk- en mentaal welzijn ontstaan. Door deze interesse ontstond de drive om mentale gezondheid in mijn nabije omgeving te stimuleren. Vanuit deze drive ben ik mijn onderzoek gestart.

Het aantal depressies onder jongeren is in de afgelopen jaren enorm gestegen. Uit min onderzoek is gebleken dat gebrek aan psychische weerbaarheid hierin een leidende factor is. Tevens komt naar voren dat dit gebrek aan psychische weerbaarheid nauw in relatie staat met het fenomeen "mindset". Dit zijn de overtuigingen, die we hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten.

Mindset is verdeeld in twee takken; de vaste mindset en de groei mindset. De vaste mindset gaat ervan uit dat je talenten vastliggen en beperkt zo je ontwikkelingsmogelijkheden. Met deze mindset ga je bij een tegenslag al snel bij de pakken neerzitten.

De groei mindset gaat ervan uit, dat waar je nu bent, het vertrekpunt van een groeiproces betekent. Je kunt jezelf dus altijd ontwikkelen door toegewijde en doelgerichte inspanning. Met deze mindset geloof je in vooruitgang en zoek je actief naar oplossingen voor je problemen.

Om het probleem rondom gebrek aan psychische weerbaarheid te bestrijden, zal iemand psychisch weerbaarder moeten worden. Een van de belangrijkste kerneigenschappen van een psychisch weerbaar persoon is het hebben van een groei mindset.

Mijn ontwerp richt zich op de ontwikkeling van de groei mindset ten einde het ontstaan van psychische klachten bij toekomstige tegenslagen te voorkomen.

In het kader van voorkomen is beter dan bestrijden ben ik gaan kijken naar een jongere doelgroep in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. Dit is een leeftijdscategorie die de middelbare school betreedt en hierin zichzelf gaat ontdekken en ontwikkelen, mede daarom een uitstekende leeftijd om hier de basis te leggen van de groei mindset. Het is een leeftijd waarbij moeilijk over obstakels/problemen wordt gepraat met ouders, coaches of psychologen. Er is hier een te hoge drempel voor.

De ontwikkeling van de groei mindset is een langdurig- en consistent proces. Het is geen quick fix. Het is daarom van belang om zo vroeg mogelijk de juiste aansluiting te vinden bij de doelgroep, zodat zij gemotiveerd worden het langdurig te gebruiken. Stimulansen voor langdurig gebruik zijn: autonomie, competentie en relatie.

Mijn ontwerp genaamd Mindgymbuddy, is er om op deze leeftijd gewend te raken met het uitspreken van gedachten, obstakels of problemen en hierin geadviseerd/gecoacht te worden door een gekozen avatar, waarmee de doelgroep zich verbonden voelt of tegenop kijkt.

Hierin staat de relatie/verbondenheid tot deze avatar dus centraal. Een voorbeeld waar de gebruiker adviezen van aanneemt en zich vertrouwd bij voelt om persoonlijke ervaringen te delen op een laagdrempelige en effectieve manier.

Ook is er sprake van autonomie, waarin de gebruiker vrijheid heeft voor eigen inbreng van inhoud. De gebruiker kan zelf het gesprek beginnen over de gedachtes of gevoelens waar hij/zij mee zit. Op algoritmebasis wordt zo de input van de gebruiker gekoppeld aan de juiste theorie en advies (Deze is vooraf in samenwerking met experts en deskundigen opgesteld).

Doordat de avatars constructieve feedback geven op hun input, ontstaat vertrouwen bij de gebruiker over de juiste benadering van hun gedachtes en gevoelens.

De applicatie kan middels AI en ML, voice of text input interpreteren en hier inhoudelijk op reageren. Daarbij houdt de applicatie de langetermijn ontwikkeling van de gebruiker bij. De gekozen avatar reageert inhoudelijk op de input, die wordt gegeven en koppelt hier (voorgeprogrammeerde) bijbehorende kwalitatieve en juiste feedback aan. Zo start een langdurig ontwikkelingsproces en ontstaat er mogelijk een manier van denken die, gebaseerd is op groei, verbetering en optimisme.

De demo (het prototype) laat enkele gescripte scenarios zien! Het is bedoeld om gevoel te krijgen hoe een natuurlijke interactie met de avatar mogelijk zou lopen.

Campagne website: https://mindgymbuddy.nl