Ontdek je hoppies

by Eline Willaert

“Hoe kan ik een hulpmiddel ontwerpen dat de angst onder middelbare scholieren, die ontstaat tijdens de afbouwperiode van psychomotorische therapiesessies, verminderd en dit proces van loslaten vergemakkelijkt?”

Graduation Work | 2021 | CMD | Mental Health | Webdesign |

Mijn interesse voor de geestelijke gezondheidszorg is zo’n twee jaar geleden ontstaan. Op 29 mei 2019 ben ik een goede vriendin verloren aan een ernstige depressie. Nog nooit eerder heb ik zo erg stil gestaan bij het feit dat geestelijke ziektes net zo erg zijn als lichamelijke ziektes, ookal is het soms minder goed zichtbaar. De periode hierna is mijn interesse oam te ontwerpen voor de zorg alleen maar groter geworden. Tijdens de minor Healthcare Innovation Design heb ik besloten deze richting op te gaan. Mijn droom is ontstaan om hulpmiddelen te ontwerpen die kunnen bijdragen in de geestelijke gezondheidszorg. Met mijn afstudeerproject, binnen het bedrijf Kindertherapie Brabant, hoop ik hier een mooie start mee te kunnen maken!

Een probleem dat speelt binnen de therapie is wanneer iemand ontslagen wordt, diegene in een keer compleet los wordt gelaten door de therapeuten, waardoor er angst kan ontstaan om terug te vallen. Dit, in combinatie met de lange wachtrijen, zorgt ervoor dat wanneer er een terugval plaatsvind, de jongere niet meteen weer geholpen kan worden. Om voor dit probleem een oplossing te ontwerpen is de volgende ontwerpvraag opgesteld:

“Hoe kan ik een hulpmiddel ontwerpen dat de angst onder middelbare scholieren (12 - 18 jaar), die ontstaat tijdens de afbouwperiode van psychomotorische therapiesessies, verminderd en dit proces van loslaten vergemakkelijkt?”

Wat is pmt?

Psychomotorische therapie(PMT) wordt ingezet bij kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit uiten in probleemgedrag, zoals angst, woedeaanvallen of een sombere of depressieve kijk op het leven. Anders dan bij verbale therapie wordt er bij PMT aandacht besteedt aan lichaamsbeweging en bewegingsgedrag.

Na een lange periode van onderzoek doen, prototypes maken, testen en itereren is er uiteindelijk een product ontworpen dat jongeren kan helpen in de afbouwperiode van psychomotorische therapie. Het hulpmiddel “Ontdek je Hoppies” geeft de mogelijkheid om samen met jouw therapeut hoppies te verzamelen. Dit zijn waardevolle momenten en oefeningen om later terug te bekijken. Het doel van het hulpmiddel is het verminderen van angst tijdens de afbouwperiode van psychomotorische therapie. Dit doel wordt behaald doordat jongeren een aandenken krijgen van therapie en momenten verzamelen die voor hem/haar helpen. Op deze manier worden zij niet in een keer losgelaten, maar blijven zij zelfstandig bezig met het geleerde vanuit therapie. Ook geef je hiermee jongeren de mogelijkheid om altijd contact op te nemen met de therapeut, waardoor het eenzaamheidsgevoel zal verminderen. Het ontworpen hulpmiddel bestaat uit de volgende twee onderdelen:

De kaartenset

Het eerste deel is een kaartenset die tijdens de therapie gevuld wordt met hoppies. Hoppies zijn waardevolle momenten uit de therapie. Dit kunnen oefeningen of activiteiten zijn, maar ook tekeningen, quotes of stukjes tekst. Deze hoppies worden op lege kaarten ingevuld waarna ze in een persoonlijk doosje worden bewaard. Wanneer de jongere start met afbouwen van therapie, mag hij/zij dit doosje mee naar huis nemen om dit verder te ontdekken. Op deze manier blijft de jongere, zelfstandig, bezig met het geleerde van therapie.

De webapplicatie

Het tweede deel van het hulpmiddel is een webapplicatie, waarin de hoppies gedeeld kunnen worden met anderen. Zo kunnen oud-pmt-patiënten van elkaar leren. De app is vergrendeld met gebruikersnaam en wachtwoord, waardoor de inhoud prive blijft. In de app kan makkelijk een hoppie toegevoegd worden door de inhoud van het kaartje over te typen of het kaartje in te scannen. Elke hoppie krijgt een eigen bedachte naam waardoor het persoonlijk wordt. De hoppies kunnen gekoppeld worden aan emoties, waardoor er per emotie een lijst ontstaat met hoppies die hierbij hulpzaam zijn.

Het meegeven van fysieke herinneringen van therapie, is een vorm die binnen Kindertherapie Brabant al ingezet wordt. Het hulpmiddel is een uitbreiding hierop, waardoor deze tactiek altijd ingezet zal worden en jongeren zelfstandig aan de slag kunnen. Door het platform wordt de mogelijkheid gegeven om in contact te komen met anderen uit de doelgroep en kan er van elkaar geleerd worden.