RELAXN'T

by Mila van der Linden

Hoe kan je studenten in laten zien dat er meerdere visies van ontspanning zijn, zodat zij inzien dat je het niet alleen hoeft te verdienen?

VOID | 2021 | GRADUATION

In deze maatschappij wordt naar ontspanning gekeken als een beloning, iets waar je hard voor moet werken wil je het verdienen. Ontspanning wordt niet gezien als iets productiefs, het levert geen geld op en je houdt er geen vaardigheid aan over. De overweging of studenten, mijn betreffende doelgroep, gaan ontspannen hangt dus niet af van het nodig hebben of het willen, maar of zij vinden dat zij het verdiend hebben. Wanneer zij het gevoel hebben dat ze niet productief bezig zijn, denken zij gefaald te hebben en voelen ze zich schuldig. Doordat ontspanning pas goed voelt na het uitvoeren van verschillende taken, blijven deze taken vaak rondspoken tijdens het ontspannen. Is ontspanning een beloning? Of hoeft er eigenlijk niets aan vast te hangen? Weet jij als individu wanneer jij voor ontspanning mag kiezen als het allemaal te veel wordt?.

RELAXN’T is een installatie die in het teken staat van de verschillende manieren waarop mensen kijken naar ontspanning. Je loopt een zwarte ruimte binnen waarin alleen een stoel verlicht wordt door een lampje. Zodra je plaats neemt begint de installatie. In het begin lijkt het alsof het gaat om het bereiken van ultieme ontspanning. Dit kan gezien worden als een soort mindfulness. Niks is minder waar. Naarmate de installatie vordert slaat de toon om en wordt deze serieuzer. Dit wordt bereikt door middel van spoken word en visuele elementen in de video om je geprikkeld te houden. De video maakt gebruik van veel shots met verschillende emoties, dit is een representatie van wat er in het hoofd afspeelt van mijn doelgroep. Het doel van de installatie is om je te laten reflecteren op jouw eigen denkwijze omtrent ontspanning. Dit wordt wederom bereikt door spoken word, maar ook door middel van verhalen van mensen over hoe zij ontspanning zien en daarmee omgaan. De installatie eindigt met een vraag waardoor je hier zelf ook over gaat nadenken. Na deze vraag ga jij als gebruiker de ruimte weer uit en daar ligt een dagboek klaar. Het is de bedoeling dat jij het antwoord op de vraag schrijft in dit dagboek. Alle verhalen van de voorgaande deelnemers worden verzameld in dit dagboek. Aan het einde van elke dag worden deze verhalen omgezet in audio fragmenten. Deze audio fragmenten worden toegevoegd aan de installatie. Hierdoor wordt de installatie langzaam opgebouwd met steeds meer verschillende visies omtrent het onderwerp ontspanning.
Wat ik hiermee wil bereiken is dat de deelnemers gaan reflecteren op de manier hoe zij kijken naar ontspanning en hier met een kritische blik hun gedachtengang onder de loep nemen en eventueel dit aanpassen.

Dagboek waar de gebruiker naderhand zijn antwoord op de vraag mag invullen.