Social Balance

by Bram Erdkamp

Hoe kan ik mogelijke oplossingen definiëren voor de nadelige effecten van social media gebruik op de mentale gezondheid bij jongvolwassenen, om deze vervolgens te presenteren middels een audiovisuele productie om zo hierbinnen een positief effect te verkrijgen?

Social media is overal en het gaat hoogstwaarschijnlijk alleen maar een groter deel van ons leven uitmaken. Begrijpelijk want social media heeft dan ook veel te bieden. Je kan jezelf uren entertainen met de content erop en je staat in verbinding met zo goed als de hele wereld. Ondanks deze positieve aspecten van social media blijkt uit onderzoek dat “overmatig” social media ook bestaat. Social media is immers vrij verslavend geworden door de jaren heen. Zo hebben mensen die heel veel met social media bezig zijn een hogere kans om mentale klachten te ontwikkelen. Met dit onderzoek is er dan ook gekeken naar hoe deze mentale klachten mogelijk kunnen worden teruggedrongen. De insteek is dan ook om het social media gebruik van de desbetreffende gebruiker zo min mogelijk te veranderen. Hierdoor wordt deze stap niet meer als een groot obstakel ervaren.

Aangezien mensen op heel verschillende manieren omgaan met social media is het natuurlijk logisch dat niet iedereen aan dezelfde oplossing iets heeft. Maar door verschillende oplossingen te definiëren kan men een oplossing kiezen om te implementeren in hun leven waarvan zij denken dat het zo min mogelijk inbreuk maakt op hun gewoontes maar gelijktijdig wel iets voor hen zal opleveren.

De oplossingen zijn uiteen gezet in een video genaamd Social Balance. Binnen deze video is er gekeken naar hoe de informatie zo helder mogelijk kon worden voorgelegd op een manier die ook nog vermakelijk is en de kijker activeert om actie te ondernemen. De video is gericht op de doelgroep jongvolwassenen tussen de 16 en 24 jaar. Hieruit is een video gekomen waar een “wijzend vingertje” achterwege is gelaten en waar is gefocust om op een zo positief mogelijke manier het onderwerp aan te snijden. Dit is namelijk hetgeen waar vrijwel alle andere media uitingen een andere route nemen wanneer het op dit onderwerp aankomt.

Om de gebruiker meer te bieden dan oplossingen die enkel op zelfdiscipline berusten is er ook een concept voor een extra oplossing uitgewerkt, de “Resocialize” lamp. Dit is een “smart” product wat data van de gebruikers’ telefoon gebruikt om in te zien wanneer de gebruiker op social media zit. Wanneer dit het geval is dan licht de lamp op in de kleur van de desbetreffende applicatie. Zo zal de gebruiker altijd een herinnering krijgen aan dat ze de applicatie openen om een blijvend bewustzijn omtrent social media gebruik te creëren. Belangrijk om te benadrukken hierbij is dat de herinnering van de lamp er voor zorgt dat de persoon eventjes uit zijn/haar telefoon getrokken wordt, dit forceert de gebruiker meer stil te staan bij de handeling dan wanneer een vergelijkbare reminder via de telefoon zelf zou komen. Dit vanwege het feit dat de gebruiker binnen dat hele proces niet echt uit de telefoon getrokken wordt en er minder ruimte is voor zelfreflectie.

De video werkt uiteindelijk complementair voor de Resocialize lamp en andersom. Mensen worden door de video gemotiveerd om te kijken waar zij mogelijk verandering willen doorzetten en of ze misschien behoefte hebben aan de lamp indien zij hun social media gebruik als problematisch ervaren. Andersom dient de Resocialize lamp als alternatief op de vooraf al bestaande oplossingen die in de video verder uiteen zijn gezet.

https://xd.adobe.com/view/28e72464-ee43-410f-b812-f13166797c35-7db4/
"still" uit de video
"still" uit de video