Maatje

by Jordey Knook

Hoe kan ik kinderen met ADHD helpen hun studie doelen te behalen?

ADHD | Tech | 2021 | Graduation Work

"ADHD’ers moeten niet tot 10 leren tellen, maar tot 100 voordat ze in beweging komen".

Maatje is een interactieve mascotte die kinderen met ADHD helpt hun studiedoelen te behalen. Samen met Maatje wordt peer-learning toegepast en kunnen kinderen aan de hand van de stoplicht methode een studiesessie voorbereiden en uitvoeren.

Door hun ADHD vinden kinderen het moeilijk om geconcentreerd aan hun huiswerk opdrachten te werken en zorgt dit voor veel chaos in het hoofd.

Maatje biedt ondersteuning en zorgt voor structuur waardoor studeren en het maken van huiswerk makkelijker en leuker wordt.

Kinderen met ADHD hebben veel moeite met het omgaan met hun ADHD en dit komt goed naar voren wanneer ze geconcentreerd aan hun opdrachten of huiswerk moeten werken.

Vanaf het moment dat ADHD wordt geconstateerd krijgt een kind hulp en ondersteuning. Echter ervaart ieder kind ADHD anders en is er vaak nog een andere "handicap" aanwezig.

Hierdoor werkt de hulp niet altijd zoals men zou willen of zijn de resultaten niet altijd blijvend. Ook kan het jaren duren voordat de positieve resultaten goed zijn ontwikkeld.

Daarom is in samenwerking met de doelgroep en experts Maatje ontwikkeld.

Ondersteuning bieden door een studiesessie te starten, hulp te vragen aan geregistreerde contactpersonen of het geven van tips? Maatje doet het allemaal voor jou, je hoeft het alleen maar te vragen.

Maatje is jouw persoonlijke studiemaatje die je ondersteunt tijdens het studeren en helpt als je even vastzit of ergens tegen aan loopt.

Maatje werkt doormiddel van een app en zijn eigen fysieke assistent die naar je luistert wanneer je dit nodig hebt.

Omdat het fysieke Maatje altijd in verbinding staat met de app, kan Maatje ook zelf de app gebruiken en deze voor je aanpassen.

Hierdoor kan je door met Maatje te praten ook de app gebruiken zonder je telefoon te hoeven gebruiken.

Uit het onderzoek blijkt dat de doelgroep het makkelijker vindt om gefocust te blijven op een onderwerp wanneer er gebruik wordt gemaakt van peer learning of peer coaching.

Echter geeft de doelgroep aan dat ze het liefst alleen werken. Het feit dat er iemand is die op je let en enige begeleiding geeft waar nodig, werkt als een wake-up call waardoor men weer focus kan krijgen op het onderwerp.

Met Maatje is er altijd iemand die op je let en voor je klaar staat wanneer je aan het studeren bent.

Je hoeft het alleen maar te vragen.

Fysieke maatje en app

Het fysieke Maatje en het digitale Maatje zijn gelijk aan elkaar.
Wanneer een fysiek Maatje wordt toegevoegd aan de app, zal het digitale Maatje veranderen naar de fysieke versie. Op deze manier kunnen gebruikers zelf een dier kiezen als Maatje, deze toevoegen aan de app en ten slotte een naam geven.

Gebruikers kunnen tot op heden kiezen uit twee dier groepen: huisdieren en boederijdieren. Naast de mogelijkheid om een dier soort te kiezen, kan de gebruiker ook verschillende versies binnen die soort kiezen.

Motivatie speelt een grote rol tijdens het studeren, voor kinderen met ADHD is dit extra belangrijk omdat kinderen met ADHD snel impulsieve keuzes maken gebaseerd op hun emoties en interesses.

Door veel in gesprek te gaan met de doelgroep, experts en het testen van prototypes, zijn er meerdere inzichten toegepast. Hierdoor is Maatje zo leuk en motiverend mogelijk gemaakt.

In deze video wordt de ruwe staat van het project gedemonstreerd.
Customer journey 1

Visie van de ontwerper

Mijn interesses liggen bij de techniek en het maken van dingen. Ik ben een echte duizendpoot die alles tot op zekere hoogte op kan pakken en dat probeert te combineren tot een geheel. In het begin van het jaar heb ik de minor Healthcare and Innovation Design gevolgd en ben ik dieper ingegaan op het ontwerpen voor de zorg.

Binnen de minor heb ik mij in groepsverband meerdere keren gericht op kinderen met ADHD en ben ik erachter gekomen dat ADHD meer is dan druk gedrag en dat ieder persoon ADHD anders ervaart. Door de ervaringen die ik met de doelgroep heb gehad tijdens de minor, heb ik meer begrip gekregen voor dit problemen die ADHD met zich mee brengt en vond ik het een interessant onderwerp om op door te gaan binnen het afstuderen.