Synthetic Truth

by Felix Geerts

Hoe laat ik mensen de mogelijke positieve toepassingen van synthetische media ervaren met als gevolg een meer evenwichtige publieke discussie?

Synthetic Truth is een synthetische documentaire generator. Het systeem stelt gebruikers in staat non-fictionele films op te vragen op basis van een woord en gekozen biases. De applicatie wordt gevoed met het grootste archief ter wereld; het internet.

Gevonden tekstuele en audiovisuele data wordt geanalyseerd, gefilterd en vertaald naar een audiovisueel narratief.

De veranderlijke aard van het internet en de variabele biases zorgen voor mogelijkheid tot het synthetiseren van talloze perspectieven op de werkelijkheid.

Aanleiding

Mijn voornaamste fascinaties als digitale maker zijn synthetische en generatieve media.

Deze vormen van media onderscheiden zich van traditionele digitale media door geavanceerde algoritmes zoals machine learning in te zetten om beeld, audio of tekst te manipuleren, na te bootsen of volledig te fabriceren.

Ontwikkeling binnen dit veld staan in de media echter voornamelijk in een kwaad daglicht.

Geen onterechte kritiek;

de technologie kan worden ingezet voor mogelijk gevaarlijke doeleinden als het verspreiden van desinformatie, chantage en toe-eigening van persoonlijke identiteiten.

Spraakmakende toepassingen als voice cloning, deep fakes en mogelijke dystopische maatschappelijke gevolgen als algoritmische biases worden veel belicht terwijl er naar mijn mening te weinig wordt gesproken over positieve mogelijkheden.

Mijn hoofddoel binnen dit ontwerpproces is het verstrekken van een optimistisch tegenlicht binnen het publieke debat rondom dit thema met als gevolg een meer evenwichtige conversatie.

Doemscenario's schetsen is een effectieve stap in het voorkomen van verwerkelijking, echter ben ik er van overtuigd dat ook het vormen van optimistische visies van essentieel belang zijn om een onontkoombare ontwikkeling in goede banen te leiden.

"Synthetische media herinnert ons krachtiger dan ooit tevoren hoe ons geloof in authenticiteit van beeld en geluid gebaseerd is op vertrouwen."
Ikzelf :)

Vertrekpunt

Het internet fascineert mij van kinds af aan;

een immense verzameling met vastleggingen van metingen, definities, interpretaties en ervaringen die mensen hebben opgedaan in de werkelijkheid.

Tijdens het genereren van concepten tijdens mijn eerste design sprint kwam dit thema in vrijwel elk concept terug.

De overlap binnen de concepten was het verzamelen, filteren en vertalen van grote hoeveelheden online data naar een eenvoudig te verwerken audiovisuele representatie.

De uiteindelijke keuze ging uit naar het synthetiseren van een non-fictie film of documentaire met het internet als achterliggend archief.

De keuze voor dit concept leidde tot de volgende ontwerpvraag:

‎‎‎“Hoe vertaal ik tekstuele en audiovisuele data op het internet naar een non-fictionele film die een mogelijk perspectief op de werkelijkheid representeert?”

Onderzoek

De onderzoeksfase begon met breed onderzoek naar de kunst van het documentaire maken door middel van deskresearch, literatuur onderzoek, het kijken van documentaires en deze te analyseren.

Hiernaast is er desk research gedaan rondom relevante technologische ontwikkelingen zoals: machine learning, sentiment analyse en computational editing.

Ook is onderzocht hoe je als filmmaker zonder eigen materiaal toch een waardevol narratief kunt creëren en heb ik mij kort verdiept in filosofische vraagstukken rondom waarheid en objectiviteit.

Ontwerp

Parallel aan dit onderzoek ben ik gaan experimenteren met het programmatisch verzamelen, analyseren, filteren, bewerken en monteren van publiek beschikbaar digitaal materiaal.

Een constant proces van experimenteren en itereren met zowel techniek, narratieve structuren, UI/UX en vertaling van data naar beeldcomposities leidde tot de huidige staat van het ontwerp.

Een documentaire komt altijd voort vanuit het perspectief en de beleving van de maker en is daarom nooit objectief.

Synthetic Truth biedt mogelijkheid tot instelbare biases.

Door de kleur van de documentaire transparant en variabel te maken laat het ontwerp zien dat biases binnen algoritmen transparant kunnen worden ingezet voor positieve doeleinden.

De huidige staat is nog verre van mijn droomontwerp. Mijn visie op Synthetic Truth is een krachtige tool om de vastlegging en interpretatie van de werkelijkheid van mensen over de hele wereld door talloze alternatieve lenzen te kunnen bekijken.

De audiovisuele reflectie van internetgebruikers wereldwijd stelt je in staat om op eenvoudige en laagdrempelige wijze los te breken van je eigen perspectief.

"THERE ARE NO FACTS, ONLY INTERPRETATIONS"

Friedrich Nietzsche