“Under Pressure”

by Ruben van den Heuvel

Hoe kan interactieve storytelling helpen om mensen meer inzicht te geven in de gevolgen van de obstakels voor instinctief inlevingsvermogen in een videocall?

Story | Graduation work | 2021| Interactivity | Gaming

“Under Pressure” is een ruimtelijke spel-installatie waarin het onderling vertrouwen in een videocall tussen mensen aan de tand wordt gevoeld. In de installatie bevind jij je in een onderwaterbasis en is er een saboteur aanwezig. Hij heeft de drukpijpen doorgezaagd. Het is aan jou en je teamgenoten om dit op te lossen. Vertrouwen jullie elkaar nog wel?

"Under pressure" is een spel waarin spelers vanuit hun rol, elk met een ander deel van de oplossing communiceren via een videocall

“Under Pressure” is een ruimtelijke spel-installatie waarin 3 spelers zich bevinden in een onderwaterbasis om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Tijdens hun werkdag blijkt een van de drukpijpen doorgezaagd te zijn. De spelers worden gewaarschuwd met een mededeling dat ze 10 minuten hebben om de luchtdruk te herstellen. Gebeurt dat niet, dan resulteert het in de implodering van hun basis. Het is aan de drie spelers in het spel om dit op te lossen, maar elke speler heeft een deel van de oplossing. Vertrouwen zij de ander wel? Is hij niet de saboteur?. Is uit de lichaamstaal in de videocall af te lezen of één van de spelers een verrader is? Welke rol speelt de videocall hierin en is dit een obstakel?

Speler 1 is degene die de puzzel moet oplossen. Hij communiceert met de anderen voor meer informatie voor de oplossing
Speler 2 heeft een visuele representatie van de ruimtes met namen voor de beweegbare delen van de puzzel
Speler 3 heeft de commando oplossingen voor de de puzzel in de vorm van routes die corresponderen met een aantal beweegbare puzzeldelen

Het belangrijkste gevoel wat de spelers zouden krijgen in ‘Under Pressure’, is dat zij onder druk komen te staan omdat ze elkaar niet kunnen peilen tijdens de videocalls terwijl ze gezamenlijk het probleem moeten oplossen. Het kunnen waarnemen van lichaamstaal is beperkt waardoor het voor de spelers moeilijker wordt om elkaars signalen op te vangen. Hiermee wordt het onderlinge vertrouwen van de spelers op de proef gesteld

Deze relatie tussen vertrouwen en videocalls is voortgekomen uit een vraag uit mijn afstudeeronderzoek.

“Hoe kan interactieve storytelling helpen om mensen meer inzicht te geven in de gevolgen van de obstakels voor instinctief inlevingsvermogen in een videocall?”

Het antwoord hierop bracht meerdere aspecten naar voren. Het grootste aspect daarvan is de missende lichaamstaal wat tot disconnectie leidt. Als gevolg hiervan, heeft het gebrek aan vergelijkbaarheid geleid tot het vermindering/verlies van vertrouwen.

‘Under Pressure’ simuleert een band tussen de spelers d.m.v context gebonden samenwerking in het spel. Hierbij maakt het niet uit of de spelers al van te voren bevriend zijn. De spelers kunnen naderhand met elkaar over de spelervaring reflecteren. Hierbij kunnen ze reflecteren over vertrouwen. Dit is een punt waar ze zich achteraf bezig mee kunnen houden.

Ruben van den Heuvel is een designer van interactieve verhaal ervaringen waarin hij zich vooral bezig houdt met het ontwerpen van 3D omgevingen. Daarin ligt zijn focus vooral op strategisch de toekomst onderzoeken.

Persoonlijk visie:

Ik ben van mening dat het online contact nooit het normaal communiceren kan vervangen. Er zijn teveel missende signalen die essentieel zijn voor het peilen van een ander. Daarom vind ik dat spel en interactie ideaal is voor het reflecteren op het gedrag van de speler. Ik hoop dat spelers hier meer inzicht mee krijgen in onderling vertrouwen online. Ik hoop dat ze achteraf betere keuzes kunnen maken in hun dagelijkse online contact.

Covid-19 heeft ons meer dan ooit laten zien hoe cruciaal het is om fysiek contact met elkaar te hebben. Vriendschappen hebben op spanning gestaan en daardoor zijn ook vriendschappen geëindigd.

Als game developer heb ik, door het ontwerpen van de ervaring, veel geleerd over de relatie tussen spelers. Onder andere over hoe spelers naar elkaar kijken, hoe je spelers in contact brengt door middel van spel en ook hoe je dat niet doet. Wat daar allemaal bij komt kijken en wat ik nodig heb, is voor mij een stuk duidelijker geworden. Deze inzichten gaan mij ook in het vervolg veel helpen bij het creëren van connecties of fricties tussen spelers.