Villa Leexie

by Sabine Klute

Waar hebben dyslectische kinderen in groep 5 behoefte aan op het gebied van buitenschoolse begeleiding?

Dyslexie | Graduation work | 2021

Lekker lezen met Villa Leexie

Villa Leexie is een digitale leesomgeving voor kinderen in groep 5 met een leesachterstand of dyslexie. Het is bedoeld om kinderen die moeite hebben met lezen op een leuke en speelse manier hiermee bezig te laten zijn.

Op school moeten kinderen boeken lezen die passen bij hun leesniveau. Voor veel kinderen met een leesachterstand betekent dit dat ze boeken lezen die veel te kinderachtig zijn en niet aansluiten bij hun interesses. Hierdoor verliezen kinderen snel het plezier in lezen. Daarnaast vinden kinderen games vaak leuker dan een boek.

Villa Leexie is een digitale leesomgeving waar kinderen middels een game actief met lezen bezig zijn. De kracht van Villa Leexie is dat er gebruik wordt gemaakt van verhalen die passen bij hun leeftijd en iets daarboven. De teksten zijn geschreven op een veel makkelijker niveau. Hierdoor sluit het goed aan bij de interesses en het leesniveau van het kind en hierdoor is er een grote kans dat het leesplezier toeneemt.

Zoals een bibliotheek boeken heeft, zo heeft de game Villa Leexie bewoners. Villa Leexie is het internaat van Kim. Zij woont hier met verschillende bewoners. Elk personage heeft zijn/haar eigen verhaal die het kind kan beleven. Het kind bepaalt zelf welke bewoners in Villa Leexie wonen en welke verhalen het gaat lezen. Tijdens het spelen van de game kunnen kinderen vrij door Villa Leexie bewegen en doorlopen ze het gekozen verhaal. Kim is de enige vaste factor binnen alle verhalen. Zij heeft geen eigen verhaallijn.

In deze game kunnen kinderen makkelijk wisselen tussen de bewoners die er wonen. Hierdoor kunnen ze altijd het verhaal volgen die ze op dat moment het meest boeiend vinden. Dit doen kinderen ook met kijken van online series. Het kunnen wisselen vinden kinderen leuk en houdt ze gemotiveerd.

Om de game nog leuker te maken kan het kind onderdelen van het huis aanpassen. Ze kunnen de muren andere kleur geven en zelfs bepaalde meubels veranderen. Tijdens het spelen kunnen de bewoners nieuwe voorwerpen, kleuren of zelfs patronen vinden die ze kunnen gebruiken om het huis steeds leuker te maken. Deze huisstijl wordt vastgehouden bij alle bewoners. Door deze toevoeging kunnen kinderen ook hun creativiteit kwijt en Villa Leexie omtoveren tot hun vertrouwde leesomgeving.

Villa Leexie is zo ontworpen dat het zelfs voor kinderen met dyslexie goed leesbaar is. Bij alle teksten wordt gebruik gemaakt van een speciaal lettertype. Alle letters zijn goed en duidelijk zichtbaar en er zit veel witruimte tussen de letters en regels. De tekst heeft altijd een rustige witte achtergrond en wordt ondersteund met plaatjes. Bij een moeilijk woord kan deze in lettergrepen gehakt worden of zelfs voorgelezen.

De kinderen reageren erg positief op Villa Leexie. Ze vinden het lezen met Villa Leexie veel leuker dan het lezen van een boek. Het game element dat bij het lezen is gevoegd zorgt er voor dat ze beter de concentratie vasthouden. Het lezen binnen Villa Leexie vinden ze makkelijk door de grote en duidelijke lekkers. Ook op de verhaallijn reageren ze erg leuk. Ze zijn allemaal benieuwd hoe het verhaal verder gaan. Naast de kinderen hebben ook een aantal professionals gekeken naar het concept van Villa Leexie. De professionals zijn net als de kinderen erg enthousiast. Ze denken dat er veel potentie zit in dit eindconcept.