Working Parents Platform

by Renata Fedchenko

Avanade is een digitale innovator van Accenture en Microsoft. Met meer dan 40.000 Avanadi is Avanade een leidende internationale consultancy op het gebied van Microsoft tooling en software engineering. Werknemerswelzijn is een groot onderdeel van de interne policy, maar door COVID-19 ook een grote uitdaging. Tijdens deze aparte digitale tijden blijkt het vinden van de juiste informatie en het sociaal verbinden met collega’s een uitdaging, ondanks vele initiatieven om de Avanade familie bij elkaar te houden. Het grootste gemis is bij iedereen het persoonlijk contact. De Avanadi heeft er moeite mee om zich verbonden te voelen met elkaar en het bedrijf bij het thuiswerken.

Tech | 2021 | Graduation Work | www.rfedchenko.nl | rfedchenko1@hotmail.com

"Ik heb er moeite mee om mij verbonden te voelen tijdens het thuiswerken." – de Avanadi

Uit de interviews is gebleken dat het grootste gemis bij iedereen het persoonlijk contact is. Het persoonlijk contact is niet te vervangen door een Teamsgesprek en de spontaniteit is hierbij ver te zoeken. De drempel om sociaal contact te hebben is groter dan ooit, zeker wat betreft initiatieven buiten werktijd. Dit heeft een negatief effect op de binding met Avanade.

Uit interviews met HR kwam het inzicht dat met name werkende ouders uitdagingen ervaren tijdens het thuiswerken. Doordat de kinderen vaak thuis zijn of niet naar school kunnen is het moeilijk om het zorgen voor de kinderen met werk te combineren. Op basis van deze inzichten is de werkende ouders als doelgroep gekozen, bij deze doelgroep ligt duidelijk de grootste uitdaging. De volgende ontwerpvraag is hierdoor geformuleerd: Hoe zorg je ervoor dat werkende ouders zich meer verbonden voelen bij het thuiswerken bij Avanade?

Om deze specifieke doelgroep beter te onderzoeken zijn er meerdere interviews gehouden met werkende ouders. Hier zijn drie onderdelen die naar voren gekomen die volgens de werkende ouder centraal staan bij het thuiswerken en positief of negatief kunnen bijdragen aan een gevoel van verbondenheid: de communicatie vanuit Avanade, informatie waar alles staat en de waardering vanuit Avanade.

De ontwerpoplossing voor de hoofdvraag is het Working Parents Platform: voor en door werkende ouders. Dit is een interactief platform voor de werkende ouder binnen Avanade. Het is toegankelijk voor iedereen maar is wel gericht op de werkende ouder. Het platform vergroot de verbondenheid door de werkende ouders samen te brengen en te voldoen aan de verschillende behoeftes van de werkende ouder, zoals een plek om samen te klagen en een centrale plek met alle relevante informatie. De werkende ouder blijft op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen doordat er nieuwsberichten worden gedeeld van de Working Parents Community en NL Orange Get Together. Om de verbondenheid te vergroten en het sociale contact aan te wakkeren kan de werkende ouder challenges en uitjes delen om anderen te inspireren. Ook is er de mogelijheid om echt in contact te komen met elkaar door een tijd aan te geven voor een spontaan koffiegesprek of een gesprek te openen in een blog. Om het platform levend te houden wordt de werkende ouder beloont met rewards en kan hij of zij punten sparen wat wordt bijgehouden in de ranking.

Bij wie lucht jij je hart? Uit onderzoek blijkt dat je dat soms beter kunt doen bij een virtuele gesprekspartner dan bij een vriend of vriendin. Om het platform een extra laag te geven, bij te dragen aan well-being en de community levend en actief te houden is de Working Parent Buddy (chatbot) toegevoegd aan het platform. De Working Parent Buddy heeft niet enkel de rol als informatieverschaffer maar vraagt ook hoe het met de werkende ouder gaat, geeft informatie zoals verjaardagen van werkende ouders en vraagt om het delen van een uitje of challenge.

Terug naar de ontwerpvraag: Hoe zorg je ervoor dat werkende ouders zich meer verbonden voelen bij het thuiswerken bij Avanade? Het Working Parents Platform is hierop het antwoord: de verbondenheid wordt in een eigen community gevormd. Het platform voldoet door verschillende kanalen, functionaliteiten en een aantrekkelijke vormgeving aan de behoeften van de (thuis) werkende ouder.