Aurora

by Bram Ockeloen & Sertley Angela

Hoe kunnen we een tool creëren om de associaties bij emoties terugbrengen bij mannen met alexithymie?

De ontwerpers Bram & Sertley willen zich bezighouden met het mentale welzijn van de mens. De geestelijke gezondheid van de mens is afhankelijk van verschillende factoren. Een van de componenten die de kwaliteit van deze gezondheid bepaald is emotie. Emotie speelt dus een belangrijke rol in het hebben van een gezond mentaal welzijn, echter ervaren de ontwerpers in hun directe omgeving veel mensen die problemen hebben met hun emoties te begrijpen of moeite hebben om henzelf terug te vinden. Het gegeven dat mensen zich steeds verder van hun instincten en emoties distantiëren kan worden gezien als alexithymie.

Alexithymie betekent geen woorden of associaties hebben voor emoties. In andere woorden, mensen met alexithymie, of een vorm ervan, hebben moeite met het identificeren van emoties. Een voorbeeld van alexithymie kan zich uiten in een extreme vorm van mannelijkheid, daar de stereotype man “feminiene” emoties vermijdt, zoals verdriet. Niet alleen blijkt het praten over de emoties een uitdaging voor dit soort mannen, alsook het feit dat maar liefst 42 procent van de mannen niet exact weet welke bepaalde emotie hij voelt. Alexithymie kan dus een belemmering vormen voor de kwaliteit van het psychische gestel van de man.
Aangezien alexithymie meer bij mannen voorkomt zijn zij de focus van dit onderzoek, in het specifiek mannen tussen de 18-35 jaar. Echter als deze groep geholpen kan worden kunnen als logischer gevolg ook vrouwen en oudere mannen geholpen worden.

Zoals eerder benoemd, blijkt uit gesprekken met mannen dat sommigen van hen geen antwoord hebben op hun eigen emoties. Bram & Sertley zien hierin een opkrop-mentaliteit: “als je lang genoeg wacht gaat het vanzelf weg”, alsmede een gebrek aan reflectie. De ambitie met AURORA is om een tool te creëren om concrete, en soms alledaagse, gebeurtenissen in het leven van mannen te associëren met emotie. Het doel is om een begin te maken voor het verminderen van alexithymie én een oprechtere vorm van zelfreflectie te verwezenlijken. Er is gekozen voor een tijdelijke installatie op kantoor, verzorgd door de werkgever. Deze keuze is ten eerste gemaakt zodat de doelgroep efficiënt bereikt kan worden op een locatie waar zij vaak komen, zonder dat het opdringerig in hun privéleven aanwezig is. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat de mannen onwetend zijn met betrekking tot alexithymie, weinig intrinsieke motivatie hebben om hiermee bezig te zijn en vast zitten in oude denkpatronen.

AURORA werkt op basis van een associatietest. Deze test is gemaakt om pijnpunten te vinden in het dagelijks leven van iemand. De test wordt afgenomen met een hersengolf sensor op, die zijn emoties uitmeet en dit visueel laat zien als een aura. Bij een associatietest is het de bedoeling dat je het eerste woord zegt wat in je opkomt en dit herhaalt zich. Na de test zal de gebruiker moeten schrijven, de keuze uit fictie en non-fictie, over het woord dat gemeten is als het meest moeilijk. Creativiteit bevordert het proces van associëren én is een veilige manier om met emoties om te gaan. Achteraf zal er een mogelijkheid voordoen voor de gebruiker om dieper te duiken in de uitkomst van de test, dit kan door middel van handvaten voorzien door de ontwerpers.

"Ik was me niet bewust dat de situatie met mijn vriendje zo veel deed. Het geeft me stof tot nadenken." - JP