Sportinson

by Sylvia van Bedaf

Hoe kan ik een hulpmiddel ontwikkelen die parkinsonpatiënten aanzet om meer te gaan bewegen en hierdoor de eigen zelfstandigheid verhoogt wordt zodat hun levenskwaliteit langer behouden blijft?

Parkinson, zelfstandigheid, app, graduation 2023

Parkinson is een ziekte waarbij er te weinig dopamine wordt aangemaakt in de hersenen. Dit kan effect hebben op de beweging van een persoon, genot, motivatie, stemming, aandacht en vooral cognitie. Deze aspecten zorgen ervoor dat de persoon zowel fysiek als cognitief steeds verder achteruit gaat. De ziekte brengt veel onzekerheid met zich mee en vooral wanneer de cognitieve problemen progressief toenemen kan dit ervoor zorgen dat de relatie tussen de Parkinsonpatiënt en de partner, maar ook tussen familie en vrienden flink onder spanning kan komen te staan. De Parkinsonpatiënt wordt afhankelijk en de relatie is niet meer zoals het voor de ziekte was. Vanuit dit standpunt ga ik als CMD-er opzoek naar een oplossing om de Parkinsonpatiënt zolang mogelijk onafhankelijk te laten zijn.

Probleemstelling

De ziekte van Parkinson is bij geen enkele patiënt hetzelfde, niemand weet welke klachten hij of zij zal krijgen en wanneer. Dit is voor iedereen anders en daarom brengt deze ziekte ontzettend veel onzekerheid met zich mee. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook zeker voor de partner, kinderen, vrienden en familie. De relatie tussen een Parkinsonpatiënt en zijn of haar partner, familie en vrienden kan door de ziekte erg op spanning komen te staan. Hij of zij kan vrienden kwijtraken, gaat zich alleen voelen en wordt afhankelijk van de partner.

Dit komt door de onzekerheid die de ziekte met zich meebrengt, de fysieke achteruitgang maar vooral wanneer de cognitieve problemen progressief toenemen. De levenskwaliteit van zowel de Parkinsonpatiënt als die van de partner kan flink verminderen. Ja, ook van de partner, omdat hij of zij op een gegeven moment de rol als mantelzorger op zich zal nemen. Dit brengt veel stress met zich mee, er zal een afname ontstaan in de sociale activiteiten, de mogelijkheid om het huishouden te doen en om voor zichzelf te zorgen.

De oplossing

Vanuit onderzoek blijkt dat wanneer Parkinsonpatiënten (meer) bewegen, ze beter werden in nadenken. Ook bleek hoe fitter, hoe groter het denkvermogen van een Parkinsonpatiënt. Daarbij verbeterden de cognitieve functies (het opnemen en verwerken van informatie). Bewegen zorgt dus voor veranderingen in de hersenen die Parkinson klachten kunnen verminderen. Maar bewegen stopt de ziekte niet, het kan alleen de ontwikkeling en de symptomen van de ziekte vertragen en het heeft een positief effect op het behouden van de cognitieve functies.

Het is dus voor Parkinsonpatiënten belangrijk om veel en actief te bewegen als zij het verloop van de ziekte willen vertragen. Dit zou namelijk een positief effect hebben op de levenskwaliteit van de Parkinsonpatiënt.

Maar het blijkt dat veel Parkinsonpatiënten het moeilijk vinden om te gaan bewegen. Dit komt omdat zij bang zijn dat het ze niet meer lukt, ze niet weten hoe het moet, omdat ze geen ervaring hebben of omdat ze niemand kennen om mee samen te gaan.

Om er dus voor te zorgen dat de Parkinsonpatiënt langer zelfstandig blijft, is het van belang dat de Parkinsonpatiënten veel bewegen. Daarom is er een app ontwikkeld die Parkinsonpatiënten helpt om meer te gaan bewegen, samen of alleen. De app is eenvoudig te gebruiken voor zowel Parkinsonpatiënten als voor mensen zonder Parkinson.

Met deze app kan je buddy's vormen en je mag zelf kiezen met wie. De optie buddy zorgt ervoor dat de Parkinsonpatiënt zich nooit alleen hoeft te voelen, of alleen een activiteit uit hoeft te voeren. Jouw buddy('s) kan je helpen te motiveren om weer te gaan bewegen, om gewoon even samen te kletsen of om samen te gaan bewegen. Daarnaast kan je ook lid worden van verschillende groepen, wat je ook kan motiveren meer of constant te blijven bewegen.

Er zijn ook uitdagingen te doen, hier kan iedereen aan meedoen en er kunnen badges gewonnen worden. Niet alleen met de uitdagingen, maar per activiteit en doel die je stelt kan je badges winnen. Parkinsonpatiënten hebben moeite om zichzelf te motiveren, vandaar dat deze app de functie buddy bevat, maar ook de badges en de stappenregistratie.

Het kan zijn dat Parkinsonpatiënten gewoon vergeten om te gaan sporten en daarom is er een functie in de doelpagina gemaakt om meteen je doel in te plannen. Op deze momenten wordt er een melding gemaakt om je er aan te herinneringen je doel te behalen, maar je kan ook instellen om de agenda's van je buddy te zien. Op deze manier kan je makkelijk zien wanneer jullie beide een gaatje vrij hebben om samen wat te gaan ondernemen.

Positionering

Het startpunt van dit project was een ervaring binnen mijn eigen gezin. Mijn moeder heeft nu bijna 20 jaar Parkinson en ik merk wat voor invloed dit heeft op de relatie van mijn ouders. Er is vaak spanning tussen mijn ouders maar ook binnen het gehele gezin. omdat zij altijd thuis is en afhankelijk is van mijn vader.

Ik kwam tot de realisatie dat dit vast niet alleen bij ons zo is, daarom wilde ik heel graag iets doen voor de relatie tussen een Parkinsonpatiënt en de partner en vanuit dat punt ben ik begonnen met mijn onderzoek. In eerste instantie was het erg lastig om vanuit mijn thuissituatie weg te blijven, maar uiteindelijk is mij dat gelukt.

Ik ontwerp graag voor de mens. Het maakt mij blij als ik iets kan ontwerpen/maken om iemand of een doelgroep te kunnen helpen en ik ben super blij dat ik dat met dit project heb kunnen doen.

Met Sportinson streef ik ernaar mensen met Parkinson te motiveren om meer te gaan bewegen, zodat de ziekte minder snel vordert en zij langer zelfstandig zullen blijven. Daarbij hoeven zij zich niet meer alleen te voelen, omdat ze andere mensen leren kennen, waar ze bijvoorbeeld hun ei bij kwijt kunnen of om samen te bewegen.

https://www.figma.com/proto/d92EHEZFqzrSCultHDE11Q/App-Parkinson?type=design&node-id=471-5825&scaling=scale-down&page-id=471%3A5822&starting-point-node-id=471%3A5825&show-proto-sidebar=1&mode=design