Welcome app Connect

by Jaap de Witte

Hoe kan er via de Welcome app een waardevolle connectie ontstaan tussen statushouders en locals?

Interaction Design | User Interface | App | Welcome app | Statushouders | Locals | Nieuwkomers | Graduation | 2023

'Welcome app Connect' is een app die het mogelijk maakt om statushouders en locals op een waardevolle manier te laten verbinden. Het doel is dat statushouders geholpen worden met vragen, nieuwe sociale contacten aangaan en/of een netwerk opbouwen in Nederland.

Probleem- en doelstelling

Wereldwijd zijn er ontzettend veel mensen op de vlucht en het aantal asielzoekers neemt de laatste jaren in Nederland flink toe. Wanneer je als asielzoeker erkend wordt als vluchteling en in Nederland mag blijven, krijg je een tijdelijke verblijfsvergunning en ben je een statushouder. Om deze doelgroep te helpen met integreren, zijn er tal van initiatieven, organisaties en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Stichting ‘Welcome app’ is één van die organisaties en heeft als missie om alle nieuwkomers in Nederland zich thuis te laten voelen. Hier hebben ze een app voor ontwikkeld waar vraag en aanbod elkaar vinden, activiteiten worden aangeboden, contacten worden gelegd en kennis wordt gedeeld.

In de huidige vorm van de app ligt de focus met name op het overzichtelijk aanbieden van activiteiten. Statushouders boeken een activiteit en kunnen daar vervolgens aan deelnemen. De app is echter niet alleen bedoelt voor statushouders, maar ook voor ‘locals’.




Een local is een door Welcome app ontwikkelde term om iemand te omschrijven die voor langere tijd in Nederland verblijft (of hier is geboren en opgegroeid) en daardoor bekend is met het Nederlandse systeem, de tradities, mythes en de daarbij behorende normen en waarden.

Statushouders hebben de behoefte om in contact te komen met locals voor het vergroten van hun netwerk voor bijvoorbeeld baan/studie kansen, sociale contacten aangaan in de buurt om gevoelens van eenzaamheid weg te nemen of hulp krijgen bij lastige situaties, zoals het leren van de Nederlandse taal en cultuur.

In samenwerking met Welcome app zijn er nieuwe functionaliteiten ontwikkeld met als doel dat statushouders en locals via de app met elkaar in contact kunnen komen, wat voor beide doelgroepen als waardevol kan worden beschouwd.

Eigen positionering

De toegenomen vluchtelingenstroom valt mij de laatste jaren ook op en dit trekt mijn aandacht. Ik leef mee met de mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en het opbouwen van een nieuwe toekomst in een onbekende omgeving.

Als interactie ontwerper zag ik de kans om in samenwerking met Welcome app een impact te maken op dit probleem. Het prikkelt mij om digitale (complexe) systemen zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de gebruikers. De nadruk ligt in dit project dan ook op interactie, functionaliteit en een strakke vormgeving.

Scan de QR-code om het prototype van de app te ervaren op je telefoon!


Of ervaar het op je huidige beeldscherm via de volgende link:

Link naar prototype in Figma >

Welcome app Connect

De gebruikers zijn voornamelijk op zoek naar sociale contacten in hun eigen omgeving en het is belangrijk dat de intentie voor het aangaan van een connectie duidelijk is voor beide personen. Daarnaast is er sprake van interculturele communicatie, wat betekent dat er rekening gehouden moet worden met elkaars normen, waarden en omgangsvormen. Om hieraan te voldoen is er een vragenoverzicht gemaakt en kan je met elkaar in contact komen via elkaars profiel.

Vraag indienen

Beide gebruikers kunnen vragen of verzoeken indienen, gericht op statushouders en/of locals. Als je een vraag wilt toevoegen krijg je de optie om uit template vragen te kiezen (om te helpen met het formuleren van een vraag en inspiratie op te doen), een eigen vraag te stellen of een privé chat te openen voor gevoelige vragen (die niet openbaar wordt weergegeven). Daarnaast kan je specifiek aangeven voor wie de vraag bedoelt is (leeftijd, geslacht, locatie, etc.) en na hoe veel dagen de vraag verloopt.

Nadat er een eigen vraag ingediend wordt moet deze eerst nog goedgekeurd worden door het team van Welcome app. Op deze manier kunnen ongewenste vragen vermeden worden.

Vraag beantwoorden

Zodra je een vraag hebt gekozen kan je deze direct beantwoorden. Eerst krijg je nog een scherm te zien waar de voorkeurstaal en grenzen van die persoon worden aangegeven. Op die manier weet je waar je op moet letten in het contact met deze persoon. Vervolgens wordt er een chatgesprek geopend waar jouw antwoord zichtbaar is.

Het belangrijkste is dat de persoon geholpen is met zijn/haar vraag, maar idealiter komt er een conversatie op gang, waarbij je elkaar kan helpen met het vervullen van elkaars behoeften.

Profiel

Voordat je een vraag gaat beantwoorden kan je eerst nog zijn/haar profiel bekijken. De profielenpagina is zo ingericht dat je een beter beeld van iemands achtergrond, doelen, kennis en kunde krijgt. Hierdoor maak je de afweging of je echt in contact wilt komen met deze persoon en zie je of je mogelijk nog andere behoeften kunt vervullen. Mogelijk kan die persoon juist jouw behoeften ook vervullen!

Overige functies

In het vragenoverzicht kan je filteren op locatie, categorie en type gebruiker, zodat je zelf in de hand hebt welke relevante vragen je te zien krijgt.

Je eigen ingevoerde vragen zijn ook overzichtelijk gemaakt, zodat je weet wat de status hiervan is en je deze naderhand nog kan aanpassen.

Daarnaast is er een instellingen pagina gemaakt waar je je eigen profiel kan bekijken en wijzigen. Andere functies, zoals het veranderen van de taal van de app of het wijzigen van de notificaties zijn hier ook in verwerkt.