CMD Onderzoekslab

Verzameling projecten uit het CMD Onderzoekslab

CMD’ers zijn ontwerpers die door middel van onderzoek, het bedenken en verbeelden, betekenisvolle (interactieve) communicatieproducten, -diensten en -belevingen maken. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeks- en ontwerpmethoden en technologieën. Door de gebruiker actief te betrekken in het ontwerpproces, wordt er waarde gecreëerd vanuit de wensen, behoeften en eigenschappen van gebruikers. Maar ook door experimenterend te onderzoeken van nieuwe toepassingen of technologieën kan er waarden worden gecreëerd. Het is van belang dat een CMD’er een kritische houding heeft en vragen durft te stellen. Het doel van onderzoek binnen het HBO is niet alleen om te leren hoe een plan gemaakt wordt, of hoe onderzoeksthema’s of probleemstellingen gedefinieerd worden, of het analyseren en rapporteren van resultaten maar vooral ook om opgedane kennis en vaardigheden te combineren door middel van het inzetten van je ontwerperschap. Daarnaast ook het leren om meer helikopter perspectief aan te kunnen nemen. Door goed onderzoek te doen ben je niet alleen in staat in het vakgebied te werken, maar ook om nieuwe inzichten en mogelijkheden te vinden, binnen én buiten het vakgebied.

Mindfulness, alledaagse activiteiten en interactieve technologie Magic Tea
Mindfulness, alledaagse activiteiten en interactieve technologie Flow en Lezen