Betere menselijke relaties door keuze voorspellende algoritmes

by Hidde van Malssen

Hoe veranderen relaties tussen mensen wanneer een algoritme de keuzes van mensen kan voorspellen?

Toekomst | Keuze | Algoritme

In dit onderzoek wordt er gekeken naar hoe relaties tussen mensen zouden kunnen veranderen wanneer er een algoritme komt die de keuzes van mensen correct kunnen voorspellen. Hierbij wordt gekeken wat vriendschappen zijn, hoe keuzes voorspeld zouden kunnen worden en mensen er zelf op reageren wanneer hun keuzes te zien zijn voor anderen.

Dit project is onderdeel van het lab: Immersive storytelling voor toekomstscenario’s

Ga naar het lab →