De verbinding tussen de mens en de natuur in het Antropoceen

by Louis Smid

Hoe kan de natuur een stem krijgen in het Antropoceen?

Bio-data, Sonificatie, Simulatie

In het Antropocene tijdperk is er geen ecosysteem op aarde vrij van de invloed van de mens [1]. De exponentiële beschadiging van de natuur heeft het functioneren van de aarde verandert. Agricultuur en de houtindustrie raakt met name tropische wouden. Bossen in het algemeen moeten gezien worden als meer dan alleen een grondstof. Hoe kan er meer sympathie ontstaan voor bomen en planten? In het rijk onder de stam wordt veel ‘’gepraat’’. Door een netwerk van wortels en schimmels kunnen bomen communiceren en voeding delen. Door data van biologische processen in planten te meten werd geprobeerd deze communicatie ervaarbaar te maken. De verandering van geleidbaarheid op een blad wordt veranderd in audio door een proces dat sonificatie heet. Hiermee werd geprobeerd een stem te geven aan planten en deze communicatie te simuleren. Het resultaat is een 3D gamificatie van het rijk onder de grond: Realm of the Roots.

Ik nodig u uit de gamificatie zelf te spelen, de bestanden hiervoor zijn te downloaden via deze link:

https://drive.google.com/drive/folders/1AYBHoa_hgUB1REq0LXuiyzeEUbHNvkWJ?usp=sharing

Dit project is onderdeel van het lab: More-than-human-centered design

Ga naar het lab →