Muziekeducatie door Tangible Interfaces in het basisonderwijs

by Guusje Kort

Hoe stimuleren tangible interfaces het geven van muzieklessen op de basisschool?

Human, 2021, basisonderwijs, Tangible Interfaces, muziekeducatie, cultuur, prototypes

Muziekeducatie is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind tijdens de basisschool periode. Verdieping in de muziek van andere culturen kan bijdragen aan het hebben van meer begrip en respect voor de medemens. Naast culturele redenen stimuleert muziekeducatie de cognitieve, sociale en auditieve ontwikkeling van kinderen. Ondanks het belang van deze educatie besteden basisscholen de meeste tijd aan hoofdvakken. In dit onderzoek wordt er gekeken of Tangible Interfaces geschikt zijn voor het geven van muziekles. Hiermee wordt er gekeken of het geven van muziekles via Tangible Interfaces ervoor kan zorgen dat het vaker geven van de lessen wordt gestimuleerd. Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden zoals, interviews, het maken van prototypes en literatuuronderzoek.

Prototype 2
Test prototype 2
Test prototype 1

Dit project is onderdeel van het lab: Cyber Physical Education

Ga naar het lab →