Passive adaptive storytelling door middel van eye tracking

by Niels Priem

Hoe kunnen meaningful choices door middel van eyetracking worden toegepast op passive adaptive storyteling, zodanig dat de kijker niet uit het verhaal wordt getrokken of wordt gestuurd in zijn keuzes?

Story | Storytelling | Interactie | Eye tracking

Tegenwoordig bestaan er steeds meer interactieve verhalen waarbij je als kijker keuzes maakt in het verhaal. Deze brengen je verder of leiden je tot het eind van een verhaal. Je kan dus steeds meer een eigen user-journey ontwikkelen in een verhaal. Maar wat nou als je met behulp van eye tracking op passieve wijze met een verhaal kan interacteren, zonder dat je door hebt dat je betekenisvolle keuzes maakt die invloed hebben op het verloop van het verhaal? 


Dit project is onderdeel van het lab: Immersive storytelling voor toekomstscenario’s

Ga naar het lab →