Verandering door auditieve waarneming

by Sanne van 't Geloof

Hoe kan het menselijk gehoor zo beïnvloed worden dat de omgeving op lange termijn anders waargenomen wordt?

Tech | LAB Michel | Auditieve waarneming | HSP

Ieder heeft zijn eigen interpretatie van zijn of haar omgeving. Hoe kan geluid die ervaring veranderen? Ontspannen audio zorgt voor een ontspannen sfeer, abstracte audio kan als storend ervaren worden. Toch vindt niet iedereen dit storend. De hoogsensitieve personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek vonden abstracte audio erg rustgevend terwijl niet hoogsensitieven zich mateloos ergerde aan het storende geluid. Maar wat zorgt voor dit grote verschil tussen hoogsensitieven en niet hoogsensitieven?

Poster belangrijkste onderzoeksresultaten
Procesboek

Dit project is onderdeel van het lab: Sensory augmentation

Ga naar het lab →